Terrosa®

Pre-filled Pen

Video

Informācija lietotājam

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Terrosa 20 mikrogramu/80 mikrolitros Å¡Ä·Ä«dums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē
teriparatidum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

 • Saglabājiet Å¡o instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasÄ«t.
 • Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
 • Å Ä«s zāles ir parakstÄ«tas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarÄ«t ļaunumu pat tad, ja Å¡iem cilvēkiem ir lÄ«dzÄ«gas slimÄ«bas pazÄ«mes.
 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādÄ«bas, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arÄ« uz iespējamām blakusparādÄ«bām, kas nav minētas Å¡ajā instrukcijā. SkatÄ«t 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 1. Kas ir Terrosa un kādam nolūkam to lieto
 2. Kas Jums jāzina pirms Terrosa lietošanas
 3. Kā lietot Terrosa
 4. Iespējamās blakusparādības
 5. Kā uzglabāt Terrosa
 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Terrosa un kādam nolūkam to lieto

Terrosa satur aktīvo vielu teriparatīdu, ko lieto, lai padarītu kaulus izturīgākus un samazinātu lūzumu risku, stimulējot kaulaudu veidošanos.

Terrosa lieto osteoporozes ārstēšanai pieaugušajiem. Osteoporoze ir slimība, kas padara Jūsu kaulus plānus un trauslus. Šī slimība īpaši bieži ir sievietēm pēc menopauzes, taču tā ir iespējama arī vīriešiem. Osteoporoze bieži rodas arī pacientiem, kuri lieto zāles, ko sauc par kortikosteroīdiem.

2. Kas Jums jāzina pirms Terrosa lietošanas

Nelietojiet Terrosa šādos gadījumos

 • ja Jums ir alerÄ£ija pret teriparatÄ«du vai kādu citu (6. punktā minēto) Å¡o zāļu sastāvdaļu;
 • ja Jums ir paaugstināts kalcija lÄ«menis asinÄ«s (jau esoÅ¡a hiperkalciēmija);
 • ja Jums ir smagi nieru darbÄ«bas traucējumi;
 • ja Jums jebkad ir diagnosticēts kaulu vēzis vai citi vēža veidi, kas izplatÄ«juÅ¡ies uz kauliem (ar metastāzēm);
 • ja Jums ir noteiktas kaulu slimÄ«bas. Ja Jums ir kāda kaulu slimÄ«ba, pastāstiet par to ārstam;
 • ja Jums ir neizskaidrojami augsts sārmainās fosfatāzes lÄ«menis asinÄ«s, jo tas var liecināt par to, ka Jums ir Pedžeta kaulu slimÄ«ba (slimÄ«ba ar patoloÄ£iskām kaulu pārmaiņām). Ja neesat pārliecināts(-ta), konsultējieties ar ārstu.
 • ja Jums kādreiz tika veikta staru terapija, kuras laikā ir apstaroti kauli.
 • ja JÅ«s esat grÅ«tniece vai barojat bērnu ar krÅ«ti.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Terrosa var paaugstināt kalcija līmeni asinīs vai urīnā.

Pirms Terrosa lietošanas vai Terrosa lietošanas laikā konsultējieties ar ārstu:

 • ja Jums ir nepārejoÅ¡a slikta dÅ«Å¡a, vemÅ¡ana, aizcietējums, enerÄ£ijas izsÄ«kums vai muskuļu vājums. Å ie simptomi var liecināt par pārāk augstu kalcija lÄ«meni asinÄ«s;
 • ja Jums ir vai ir bijuÅ¡i nierakmeņi;
 • ja Jums ir nieru darbÄ«bas traucējumi (vidēji smaga nieru darbÄ«bas pasliktināšanās).

Dažiem pacientiem pēc pirmajām Terrosa devām rodas reibonis vai paātrinās sirdsdarbība. Injicējiet pirmās Terrosa devas vietā, kur reiboņa gadījumā varat uzreiz apsēsties vai atgulties.

NedrÄ«kst pārsniegt ieteikto ārstēšanās kursa garumu â€“ 24 mēneÅ¡us.

Pirms sākat lietot jaunu  pildspalvveida pilnšļirci, uz ārējās pildspalvveida pilnšļirces kastÄ«tes un kalendārā jāieraksta zāļu sērijas numurs (LOT) un pirmās injekcijas datums; Å¡Ä« informācija jāsniedz, ziņojot par jebkurām blakusparādÄ«bām.

Terrosa nedrīkst lietot augošiem pieaugušajiem.

Bērni un pusaudži

Terrosa nedrÄ«kst lietot bērniem un pusaudžiem (jaunākiem par 18 gadiem).

Citas zāles un Terrosa

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Tas ir svarīgi, jo dažas zāles (piemēram, digoksīns/glikozīdi, ko lieto sirds slimības ārstēšanai) var mijiedarboties ar teriparatīdu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nelietojiet Terrosa, ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti.

Ja esat sieviete ar reproduktīvo potenciālu, Terrosa lietošanas laikā Jums jāizmanto droša kontracepcijas metode. Ja Terrosa lietošanas laikā Jums iestājas grūtniecība, Terrosa lietošana jāpārtrauc. Pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Daži pacienti pēc Terrosa injekcijas var just reiboni. Ja Jums ir reibonis, Jūs nedrīkstat vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus līdz nejūtaties labāk.

Terrosa satur nātriju

Å Ä«s zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, âˆ’ bÅ«tÄ«bā tās ir “nātriju nesaturoÅ¡as”.

3. Kā lietot Terrosa

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir 20 mikrogrami (atbilst 80 mikrolitriem), ko ievada vienu reizi dienā, injicējot zem ādas (subkutāna injekcija) augÅ¡stilbā vai vēderā.

Lai vieglāk atcerētos par savu zāļu lietošanu, veiciet injekciju katru dienu aptuveni vienā un tajā pašā laikā. Terrosa var injicēt ēdienreižu laikā.

Injicējiet Terrosa katru dienu tik ilgi, cik ārsts Jums noteicis. Kopējais ārstēšanas ilgums ar Terrosa nedrÄ«kst pārsniegt 24 mēneÅ¡us. Visā dzÄ«ves laikā Jums drÄ«kst bÅ«t ne vairāk kā viens 24 mēneÅ¡us ilgs ārstēšanas kurss.

Ārsts var ieteikt Jums lietot Terrosa kopā ar kalciju un D vitamÄ«nu. Ārsts Jums pateiks, cik daudz tie katru dienu jālieto.

Terrosa var lietot neatkarīgi no ēdienreizes.

Terrosa iepakojumā nav iekļautas saderīgas injekju adatas.

Pildspalvveida pilnšļirci var lietot kopā ar injekciju adatām, kas izstrādātas saskaņā ar pildspalvveida šļirču adatu ISO standartu ar izmēru no 29 G lÄ«dz 31 G (diametrs 0,25‑0,33 mm) un garumu no 5 mm lÄ«dz 12,7 mm tikai zemādas injekcijām.

Lai pareizi lietotu šīs zāles, ir ļoti svarīgi stingri sekot detalizētai pildspalvveida pilnšļirces lietošanas instrukcijai, kas piegādāta kopā ar zālēm.

Lai novērstu piesārņojumu, katrai injekcijai izmantojiet jaunu injekcijas adatu un pēc lietošanas izmetiet adatu drošā veidā.

Nekad neuzglabājiet pildspalvveida pilnšļirci ar pievienotu adatu.

Nekad nedodiet savu pildspalvveida šļirci citiem.

Nepārlejiet zāles šļircē. Terrosa injekcija Jums jāveic neilgi pēc pildspalvveida pilnšļirces izņemÅ¡anas no ledusskapja. Uzreiz pēc lietoÅ¡anas uzlieciet pildspalvveida šļirces uzgali uz pildspalvveida pilnšļirces un ielieciet to atpakaļ ledusskapÄ«. Uzglabājiet to ledusskapÄ« pirms un visu 28 dienu ārstēšanas laiku.

Sagatavošanās injicēšanai

 • Lai nodroÅ¡inātu pareizu Terrosa lietoÅ¡anu, vienmēr izlasiet Terrosa Pen pilnšļirces lietoÅ¡anas instrukciju, kas ievietota zāļu kartona kastÄ«tē.
 • Pirms rÄ«koÅ¡anās ar pildspalvveida pilnšļirci nomazgājiet rokas.
 • Pirms sākt zāļu lietoÅ¡anu, pārbaudiet derÄ«guma termiņu, kas norādÄ«ts uz pildspalvveida pilnšļirces uzlÄ«mes. Pārliecinieties, ka lÄ«dz derÄ«guma termiņa beigām ir palikuÅ¡as vismaz 28 dienas. Kalendārā ierakstiet esoÅ¡as pildspalvveida pilnšļirces sērijas numuru (Lot) un pirmās injekcijas datumu. Pirmās injekcijas datums jāuzraksta arÄ« uz Terrosa ārējās kartona kastÄ«tes (skatÄ«t uz kastÄ«tes norādÄ«to brÄ«vo vietu: {Pirmā lietoÅ¡ana:}).
 • Piestipriniet pildspalvveida pilnšļircei jaunu injekcijas adatu un iestatiet devu displeja logā, pagriežot devas iestatÄ«Å¡anas pogu.

Terrosa injicēšana

 • Pirms Terrosa injicēšanas notÄ«riet ādu vietā, kur JÅ«s veiksiet injekciju (uz augÅ¡stilba vai vēderā), kā ārsts Jums norādÄ«jis.
 • Viegli satveriet notÄ«rÄ«tās ādas kroku un ievadiet adatu taisni ādā. Nospiediet devas iestatÄ«Å¡anas pogu un turiet to nospiestu vismaz seÅ¡as sekundes, lai pārliecinātos, ka saņēmāt visu devu.
 • TiklÄ«dz injekcija pabeigta, pielieciet ārējo adatas aizsarguzgali pildspalvveida šļirces adatai un skrÅ«vējiet uzgali pretēji pulksteņa rādÄ«tāja virzienam, lai noņemtu pildspalvveida šļirces adatu. Tas saglabās atlikuÅ¡o Terrosa sterilu un novērsÄ«s noplÅ«di no pildspalvveida pilnšļirces. Tas arÄ« pārtrauks gaisa ieplÅ«Å¡anu atpakaļ pildspalvveida pilnšļircē un pasargās adatu no aizsprostoÅ¡anās.
 • Uzlieciet atpakaļ pildspalvveida pilnšļirces uzgali.
 • Izmetiet pildspalvveida pilnšļirces adatas drošā veidā, izmantojot konteineru asiem priekÅ¡metiem vai saskaņā ar ārsta norādÄ«jumiem.

Ja esat lietojis Terrosa vairāk nekā noteikts

Ja nejauši esat lietojis Terrosa vairāk nekā vajadzētu, sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Sagaidāmās ar pārdozēšanu saistītas blakusparādības ietver sliktu dūšu, vemšanu, reiboni un galvassāpes.

Ja esat aizmirsis lietot Terrosa

Ja esat aizmirsis injicēt vai nevarat lietot savas zāles Jums parastajā laikā, injicējiet zāles tajā pašā dienā līdzko tas ir iespējams. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Vienā dienā neveiciet vairāk kā vienu injekciju.

Ja pārtraucat lietot Terrosa

Ja apsverat Terrosa terapijas pārtraukšanu, lūdzu, apspriediet to ar ārstu. Ārsts sniegs Jums padomu un izlems, cik ilgi Jūs jāārstē ar Terrosa.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Visbiežākās blakusparādÄ«bas ir sāpes ekstremitātē (biežums ir ļoti bieži, var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem). Citas biežas blakusparādÄ«bas (var skart ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem) ietver sliktu dÅ«Å¡u, galvassāpes un reiboni. Ja pēc injekcijas jÅ«tat reiboni (pirmsģīboņa sajÅ«tu), apsēdieties vai apgulieties, lÄ«dz jÅ«taties labāk. Ja nejÅ«taties labāk, Jums jāzvana ārstam, pirms turpināt ārstēšanu. Pēc teriparatÄ«da lietoÅ¡anas ir bijuÅ¡i ģīboņa gadÄ«jumi.

Ja Jums rodas nepatīkami traucējumi, tādi kā ādas apsārtums, sāpes, pietūkums, nieze, veidojas asinsizplūdums vai neliela asiņošana injekcijas vietā (kas var notikt bieži), tam vajadzētu izzust pāris dienās vai nedēļās. Ja tā nenotiek, informējiet ārstu.

Reti (var skart vairāk nekā 1 no 1 000 cilvēkiem) dažiem pacientiem var bÅ«t alerÄ£iskas reakcijas, piemēram, elpas trÅ«kums, sejas pietÅ«kums, izsitumi un sāpes krÅ«Å¡kurvÄ«. Å Ä«s reakcijas parasti rodas drÄ«z pēc injekcijas. Retos gadÄ«jumos var rasties nopietnas un potenciāli dzÄ«vÄ«bai bÄ«stamas alerÄ£iskas reakcijas, ieskaitot anafilaksi.

Citas blakusparādības ietver:

Bieži (var skart ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem)

 • holesterÄ«na lÄ«meņa paaugstināšanās asinÄ«s,
 • depresija,
 • nervu sāpes kājā,
 • ģībonis,
 • grieÅ¡anās sajÅ«ta,
 • neregulāra sirdsdarbÄ«ba,
 • aizdusa,
 • pastiprināta svÄ«Å¡ana,
 • muskuļu krampji,
 • enerÄ£ijas izsÄ«kums,
 • nogurums,
 • sāpes krÅ«Å¡kurvÄ«,
 • zems asinsspiediens,
 • grēmas (sāpes vai dedzinoÅ¡a sajÅ«ta tieÅ¡i zem krÅ«Å¡kaula),
 • vemÅ¡ana,
 • barÄ«bas vada trÅ«ce (hiatalā trÅ«ce),
 • zems hemoglobÄ«ns vai sarkano asins Å¡Å«nu skaits (anēmija).

Retāk (var skart ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem)

 • paātrināta sirdsdarbÄ«ba,
 • patoloÄ£iski sirds trokšņi,
 • elpas trÅ«kums,
 • hemoroÄ«di,
 • urÄ«na nesaturēšana,
 • palielināta vajadzÄ«ba urinēt,
 • Ä·ermeņa masas palielināšanās,
 • nierakmeņi,
 • sāpes muskuļos un sāpes locÄ«tavās. Dažiem pacientiem bijuÅ¡i stipri muguras krampji vai sāpes, kuru dēļ viņi ievietoti slimnÄ«cā,
 • kalcija lÄ«meņa paaugstināšanās asinÄ«s,
 • urÄ«nskābes lÄ«meņa paaugstināšanās asinÄ«s,
 • enzÄ«ma, ko sauc par sārmaino fosfatāzi lÄ«meņa paaugstināšanās.

Reti (var skart ne vairāk kā 1 no 1 000 cilvēkiem)

 • pavājināta nieru darbÄ«ba, arÄ« nieru mazspēja,
 • pietÅ«kums, galvenokārt plaukstās, pēdās un kājās.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Terrosa

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pildspalvveida pilnšļirces pēc derīguma termiņa saīsinājuma “Derīgs līdz/EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt ledusskapÄ« (2 °C – 8 °C) visu laiku. Pēc lietoÅ¡anas pildspalvveida pilnšļirce nekavējoties jāieliek atpakaļ ledusskapÄ«. Nesasaldēt.

Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci ar uzliktu pildspalvveida šļirces uzgali, lai pasargātu no gaismas.

Terrosa varat lietot lÄ«dz 28 dienām pēc pirmās injekcijas, ja pildspalvveida pilnšļirce tiek uzglabāta ledusskapÄ« (2 °C – 8 °C).

Lai novērstu sasalšanu, nelieciet pildspalvveida pilnšļirci tuvu ledusskapja ledus nodalījumam. Nelietojiet Terrosa, ja tā ir vai ir bijusi sasalusi.

Pēc 28 dienām kopÅ¡ pirmās lietoÅ¡anas katra pildspalvveida pilnšļirce ir jāizmet, pat ja tā nav pilnÄ«gi tukÅ¡a.

Terrosa ir dzidrs un bezkrāsains šķīdums. Nelietojiet Terrosa, ja redzamas cietas daļiņas vai ja šķīdums ir duļķains vai iekrāsojies.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Terrosa satur

 • AktÄ«vā viela ir teriparatÄ«ds. Katra 80 mikrolitru deva satur 20 mikrogramus teriparatÄ«da. Vienā 2,4 ml pildspalvveida pilnšļircē ir 600 mikrogrami teriparatÄ«da (atbilst 250 mikrogramiem/ml).
 • Citas sastāvdaļas ir ledus etiÄ·skābe, mannÄ«ts, metakrezols, nātrija acetāta trihidrāts, sālsskābe (pH pielāgoÅ¡anai), nātrija hidroksÄ«ds (pH pielāgoÅ¡anai), Å«dens injekcijām (skatÄ«t 2. punktu “Terrosa satur nātriju”).

Terrosa ārējais izskats un iepakojums

Terrosa ir bezkrāsains un dzidrs Å¡Ä·Ä«dums injekcijām (injekcija). To piegādā pildspalvveida pilnšļircē. Katra pildspalvveida pilnšļirce satur 2,4 ml Å¡Ä·Ä«duma, kas paredzēts 28 devām.

Iepakojumu lielumi: 1 pildspalvveida pilnšļirce vai 3 pildspalvveida pilnšļirces kartona kastÄ«tē.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

1103 Budapest

Ungārija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 10/2022

Citi informācijas avoti Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama, arī skenējot ar viedtālruni QR kodu zemāk un uz ārējā kartona iepakojuma. Tāda pati informācija ir pieejama arī tīmekļa vietnē: www.terrosapatient.com

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu

Lietošanas instrukcija

Terrosa 20 mikrogramu/80 mikrolitros Å¡Ä·Ä«dums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Lietošanas instrukcija

Svarīga informācija

Šī Terrosa pildspalvveida pilnšļirce ir paredzēta fiksētas dienas devas 80 mikrolitru Terrosa šķīduma injekcijām ievadīšanai osteoporozes ārstēšanai.

JÅ«su pildspalvveida pilnšļirce satur 28 devas.

Nav iespējams iestatÄ«t citu devu kā 80 mikrolitrus.

Ja nevarat iestatÄ«t 80 mikrolitru devu, pildspalvveida pilnšļirce ir gandrÄ«z tukÅ¡a.

Terrosa Pen nav atkārtoti uzpildāma, nelietot pēc 28 devām.

Informācija par sastāvdaļām

1. Uzgalis

2. Adatas savienotājs

3. Kārtridža turētājs

4. Kārtridža virzulis

5. Displeja logs

6. Devas iestatīšanas poga

7. Pildspalvveida šļirces adata

8. Iekšējais adatas aizsargs

9. Ārējais adatas uzgalis

10. Noplēšama folija

Pildspalvveida šļirces adata nav iekļauta pildspalvveida šļirces iepakojumā. Tas ir jāpiestiprina pirms pildspalvveida  šļirces lietoÅ¡anas (skatÄ«t 1/c soli).

Pirms Jūs sākat

Pirms sākat lietot jauno Terrosa pildspalvveida pilnšļirci, lūdzu, izlasiet šos norādījumus līdz galam. Rūpīgi ievērojiet norādījumus, lietojot pildspalvveida šļirci. Izlasiet arī pievienoto lietošanas instrukciju.

Pierakstiet kalendārā savu pirmās injekcijas datumu.

Nedalieties ar pildspalvveida pilnšļirci vai adatām, jo tas var radīt infekcijas izraisītāju pārnešanas risku.

Pirms katras injekcijas nomazgājiet rokas.

Nelietojiet Terrosa Pen, ja tā ir bojāta vai ja Jums ir šaubas par tās pareizu darbību.

Sagatavojiet visu nepieciešamo:

• spirta salvetes
• pildspalvveida pilnšļirci
• pildspalvveida  Å¡Ä¼irces adatu

1. Pildspalvveida šļirces sagatavošana

1/a Noņemiet pildspalvveida šļirces uzgali

 • Noņemiet pildspalvveida uzgali (1), to novelkot

1/b Pārbaudiet zāles

 • Pārbaudiet Terrosa Pen marķējumu, lai pārliecinātos, ka Jums ir pareizās zāles un ka tām nav beidzies derÄ«guma termiņš.
 • Nelietojiet Terrosa Pen, ja:
  • pildspalvveida šļirce ir bojāta;
  • Å¡Ä·Ä«dums ir duļķains, iekrāsojies vai satur daļiņas.

1/c Pievienojiet adatu

 • Katrai injekcijai paņemiet jaunu pildspalvveida šļirces adatu un lietojiet tikai pildspalvveida šļirces adatas, kas ieteiktas sadaļā “SaderÄ«gas pildspalvveida šļirces adatas” Å¡o lietoÅ¡anas instrukciju aizmugurējā lappusē.
 • Nelietojiet pildspalvveida šļirces adatu, ja noplēšamā folija ir bojāta vai vaļīga âˆ’ izmetiet to un paņemiet citu.
 • Noņemiet noplēšamo foliju (10).
 • Piespiediet adatu pildspalvveida šļirces galam un pieskrÅ«vējiet, lÄ«dz tā ir stingri piestiprināta.
 • Novelciet ārējo adatas uzgali (9) prom un saglabājiet to, jo Jums tas bÅ«s vajadzÄ«gs, lai vēlāk noņemtu adatu. Paturiet adatas iekšējo aizsargu (8) uz adatas, lai izvairÄ«tos no nejauÅ¡as savainoÅ¡anās ar adatu.

2. Injekcija

2/a Iestatiet devu

JÅ«su pildspalvveida šļirce satur 28 fiksētas devas pa 80 mikrolitriem. Å Ä« fiksētā deva jāiestata katrai injekcijai katru dienu.

 • Pagrieziet devas iestatÄ«Å¡anas pogu (6), lÄ«dz displeja logā (5) parādās bultiņas simbols un poga ir bloķēta. âˆ’ Kad deva ir pareizi iestatÄ«ta, Jums vajadzētu dzirdēt klikÅ¡Ä·a skaņu.
 • Bultas simbols nozÄ«mē, ka fiksētā dienas deva ir iestatÄ«ta un pildspalvveida šļirce ir gatava injicēšanai.
 • Ja nevarat iestatÄ«t devu, pildspalvveida šļirce ir gandrÄ«z tukÅ¡a. Izmantojiet citu pildspalvveida šļirci.

2/b Izvēlieties injekcijas vietu

 • Injicēšanai izmantojiet vēderu vai augÅ¡stilbu. Sagatavojiet ādu, kā ieteicis ārsts.
 • NotÄ«riet izvēlēto zonu ar spirta salveti.
 • UzmanÄ«gi atvelciet iekšējo adatas aizsargu (8) un nekavējoties to izmetiet.

2/c Ievadiet devu

 • Viegli satveriet ādas kroku starp Ä«kÅ¡Ä·i un rādÄ«tājpirkstu. Ieduriet adatu taisni un viegli ādā.
 • Nospiediet devas iestatÄ«Å¡anas pogu (6) uz leju, cik tālu tā iet, un turiet to nospiestu vismaz 6 sekundes, lai nodroÅ¡inātu, ka tiek ievadÄ«ta pilna deva âˆ’ Sākot nospiest pogu, JÅ«s dzirdēsiet klikÅ¡Ä·a skaņu, kas ir normāli.
 • Lēnām izvelciet pildspalvveida šļirci. SvarÄ«gi. Pārbaudiet, vai displejā ir redzama “0”.

3. Pēc injekcijas

3/a Noņemiet adatu

 • UzmanÄ«gi uzlieciet ārējo adatas uzgali (9) atpakaļ uz pildspalvveida šļirces adatas (7).
 • Satveriet ārējo adatas uzgali (9) un atskrÅ«vējiet pildspalvveida šļirces adatu (7).
 • Vienmēr drošā veidā izmetiet pildspalvveida šļirces adatas, izmantojot asiem priekÅ¡metiem paredzētu konteineru vai saskaņā ar ārsta ieteikumiem.

3/b Pildspalvveida šļirces uzglabāšana

 • Uzlieciet pildspalvveida šļirces uzgali (1) atpakaļ uz pildspalvveida šļirces.
 • TÅ«lÄ«t pēc lietoÅ¡anas pildspalvveida šļirci ielieciet atpakaļ ledusskapÄ« 2 lÄ«dz 8 °C temperatÅ«rā.

3/c Pildspalvveida šļirces izmešana

Kad pēc 28 dienu lietoÅ¡anas Jums jāizmet pildspalvveida šļirce, dariet to uzmanÄ«gi un tā, kā aprakstÄ«ts lietoÅ¡anas instrukcijas aizmugurējā lappusē sadaļā “Terrosa Pen un izlietoto adatu izmeÅ¡ana”.

Problēmu novēršana

Ja Jums ir kādi jautājumi par Terrosa Pen lietošanu, sekojiet instrukcijām, kas sniegtas tabulā.

ProblēmaRisinājums
1. Kārtridžā ir redzami mazi gaisa burbulÄ«Å¡i.Mazs gaisa burbulÄ«tis neietekmēs devu un nebÅ«s kaitÄ«gs.
2. Nevar pievienot adatu.Paņemiet citu adatu.
Ja arī otru adatu nevar piestiprināt, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
3. Adata ir salauzta/izliekta/saspiesta.Lietojiet citu adatu
4. Ja nejauÅ¡i mēģināts injicēt bez pievienotas adatas.Pievienojiet adatu. JÅ«s pamanÄ«sit, ka izplÅ«st daži pilieni. Pildspalva atkal ir gatava lietoÅ¡anai. Iestatiet devu un injicējiet.
5. Devas regulētājpogu nevar pagriezt lÄ«dz bultiņas zÄ«mei.PalikuÅ¡ais Terrosa daudzums ir mazāks par 80 mikrolitriem. Lietojiet citu pildspalvveida šļirci.
6. Displejs pēc injekcijas neatgriežas “0” stāvoklÄ«.Neveiciet otru injekciju tajā pašā dienā.
Lietojiet jaunu adatu injekcijai nākamajā dienā.
Ja displejs pēc injekcijas joprojām neatgriežas “0” stāvoklī, nelietojiet šo pildspalvveida šļirci; sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu..
7. No pildspalvveida šļirces ir novērojama noplÅ«de.Nelietojiet Å¡o pildspalvveida šļirci; sazinieties ar klientu apkalpoÅ¡anas dienestu.

Svarīga papildu informācija

 • IepriekÅ¡ uzpildÄ«tā Terrosa Pen satur 28 fiksētas 80 mikrolitru dienas devas Terrosa Å¡Ä·Ä«duma injekcijām osteoporozes ārstēšanai.
 • Nepārnesiet zāles šļircē.
 • Lietojiet savu Terrosa Pen tikai tā, kā noteicis ārsts, saskaņā ar norādÄ«jumiem Å¡ajā lietoÅ¡anas instrukcijā un Terrosa lietoÅ¡anas instrukcijā.
 • Katrai injekcijai izmantojiet jaunu adatu.
 • Terrosa Pen var lietot pacienti, kas paÅ¡i sev injicē zāles un ir vecāki par 18 gadiem, veselÄ«bas aprÅ«pes speciālisti vai trešās personas, tādas kā pieauguÅ¡i radinieki.
 • Terrosa Pen nedrÄ«kst lietot akli vai vājredzÄ«gi pacienti, ja viņiem nepalÄ«dz apmācÄ«ta darbspējÄ«ga persona. Konsultējieties ar ārstu, gadÄ«jumā ja ir dzirdes vai rÄ«koÅ¡anās problēmas.

Ja jums ir kādi jautājumi par Terrosa Pen lietošanu, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.

Tālruņa numurs: XXXXXXXXXX

E-pasts: XXXXXXXX

Saderīgas pildspalvveida šļirces adatas

 • Clickfine pildspalvveida šļirces adatas izmērs no 29 G lÄ«dz 31 G (diametrs 0,25‑0,33 mm) un garums 12, 10, 8 vai 6 mm.
 • BD Micro-Fine pildspalvveida šļirces adatas izmērs no 29 G lÄ«dz 31 G (diametrs 0,25‑0,33 mm) un garums 12,7, 8 vai 5 mm.

Terrosa Pen uzglabāšana un kopšana

 • Neuzglabājiet Terrosa Pen ar pievienotu adatu, jo tas var izraisÄ«t gaisa burbuļu veidoÅ¡anos kārtridžā.
 • Transportējiet un uzglabājiet Terrosa Pen temperatÅ«rā no 2 lÄ«dz 8 °C.
 • Neuzglabājiet Terrosa Pen saldētavā. Ja zāles ir sasaldētas, izmetiet ierÄ«ci un lietojiet jaunu Terrosa Pen.
 • Uzglabājiet Terrosa Pen un pildspalvveida šļirces adatas bērniem nepieejamā vietā.
 • RÄ«kojieties ar pildspalvveida šļirci uzmanÄ«gi. Nenometiet pildspalvveida šļirci un izvairieties no tās atsiÅ¡anās pret cietām virsmām. Sargājiet to no Å«dens, putekļiem un mitruma.
 • Terrosa Pen tÄ«rÄ«Å¡anai pietiek ar mitru drānu. Nelietojiet spirtu, citus Å¡Ä·Ä«dinātājus vai tÄ«rÄ«Å¡anas lÄ«dzekļus. Nekad neiegremdējiet Terrosa Pen Å«denÄ«, jo tas var sabojāt pildspalvveida šļirci.
 • Nelietojiet Terrosa Pen, ja tā ir bojāta vai ja Jums ir Å¡aubas par tās pareizu darbÄ«bu.

Terrosa Pen un lietoto adatu likvidēšana

 • Izmetiet Terrosa Pen 28. dienā pēc pirmās lietoÅ¡anas reizes.
 • Pirms Terrosa Pen izmeÅ¡anas vienmēr noņemiet pildspalvveida šļirces adatu.
 • Ielieciet izmantotās adatas asu priekÅ¡metu konteinerā vai cietā plastmasas traukā ar droÅ¡i noslēdzamu vāku. Neizmetiet adatas sadzÄ«ves atkritumos.
 • Nepārstrādājiet pilnu asiem priekÅ¡metiem paredzēto konteineru.
 • Vaicājiet ārstam vai farmaceitam par iespējām pareizi izmest pildspalvveida šļirci un asiem priekÅ¡metiem paredzēto konteineru.
 • NorādÄ«jumi par rÄ«koÅ¡anos ar adatām nav paredzēti, lai aizstātu vietējās, profesionālās veselÄ«bas aprÅ«pes vai institucionālās vadlÄ«nijas.

Reģistrācijas apliecības īpasnieks: Gedeon Richter Plc., Ungārija

Ražotājs: Gedeon Richter Plc., Ungārija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 10/2022