TerrosaÂź

Pre-filled Pen

Video

Pakendi Infoleht

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Terrosa, 20 mikrogrammi/80 mikroliitris sĂŒstelahus pen-sĂŒstlis
Teriparatiid (teriparatidum)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisakĂŒsimusi, pidage nĂ”u oma arsti vĂ”i apteekriga.
 • Ravim on vĂ€lja kirjutatud ĂŒksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim vĂ”ib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnĂ€hud on sarnased.
 • Kui teil tekib ĂŒkskĂ”ik milline kĂ”rvaltoime, pidage nĂ”u oma arsti vĂ”i apteekriga. KĂ”rvaltoime vĂ”ib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lĂ”ik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Terrosa ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Terrosa kasutamist
 3. Kuidas Terrosa’t kasutada
 4. VÔimalikud kÔrvaltoimed
 5. Kuidas Terrosa’t sĂ€ilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Terrosa ja milleks seda kasutatakse

Terrosa sisaldab toimeainena teriparatiidi, mida kasutatakse luukoe tugevdamiseks ja luumurdude ohu vÀhendamiseks, soodustades luukoe moodustumist.

Terrosa’t kasutatakse osteoporoosi raviks tĂ€iskasvanutel. Osteoporoos on haigus, mille tagajĂ€rjel teie luud muutuvad hĂ”redaks ja hapraks. See haigus on eriti sagedane menopausijĂ€rgses eas naistel, kuid see vĂ”ib esineda ka meestel. Osteoporoos esineb sageli ka patsientidel, kes saavad ravimeid, mida nimetatakse kortikosteroidideks.

2. Mida on vaja teada enne Terrosa kasutamist

Terrosa’t ei tohi kasutada

 • kui te olete teriparatiidi vĂ”i selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lĂ”igus 6) suhtes
 • allergiline;
 • kui teil on kaltsiumisisaldus veres kĂ”rge (eelnev hĂŒperkaltseemia);
 • kui teil esineb raske neeruhaigus;
 • kui teil on kunagi olnud luuvĂ€hk vĂ”i kui mĂ”ni muu vĂ€hk on levinud (metastaseerunud) teie luudesse;
 • kui te pĂ”ete teatud luuhaigusi. Kui te pĂ”ete mĂ”nda luuhaigust, siis rÀÀkige sellest arstile;
 • kui teie veres esineb alkaalse fosfataasi aktiivsuse seletamatu suurenemine, mis tĂ€hendab, et vĂ”ite pĂ”deda Pageti tĂ”be (haigus, mis moonutab luid). Kui te ei tea seda tĂ€pselt, siis konsulteerige arstiga.
 • kui olete saanud kiiritusravi, sh luustiku kiiritust;
 • kui olete rase vĂ”i imetate last.

Hoiatused ja ettevaatusabinÔud

Terrosa vÔib pÔhjustada kaltsiumisisalduse suurenemist veres vÔi uriinis.

Enne Terrosa kasutamist pidage nÔu oma arsti vÔi apteekriga:

 • kui teil tekib pĂŒsiv iiveldus, oksendamine, kĂ”hukinnisus, energia puudus vĂ”i lihasnĂ”rkus. Need nĂ€hud vĂ”ivad osutada liiga kĂ”rgele kaltsiumi tasemele veres;
 • kui teil on vĂ”i on kunagi olnud neerukivid;
 • kui teil on neeruprobleeme (mÔÔdukas neerukahjustus).

MĂ”nedel patsientidel tekib pĂ€rast paari esimest Terrosa annust pearinglus vĂ”i sĂŒdametöö kiirenemine.

Esimeste annuste manustamiseks, sĂŒstige Terrosa’t seal, kus saate istuda vĂ”i heita pikali kohe, kui pearinglus tekib.

Soovitatavat 24-kuulist raviperioodi ei tohi ĂŒletada.

Enne uue pen-sĂŒstli kasutama hakkamist tuleb pen-sĂŒstli karbile mĂ€rkida ravimi partii number (Lot) ja esimese sĂŒstimise kuupĂ€ev ja edastada need andmed kĂ”rvaltoimetest teatamisel.

Terrosa’t ei tohi kasutada kasvueas tĂ€iskasvanutel.

Lapsed ja noorukid

Terrosa’t ei tohi kasutada lastel ja noorukitel (alla 18 aasta vanused).

Muud ravimid ja Terrosa

Teatage oma arstile vĂ”i apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud vĂ”i kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. See on oluline, kuna mĂ”ned ravimid (nt sĂŒdamehaiguse ravim digoksiin/sĂ”rmkĂŒbara preparaat) vĂ”ivad vahel omada koostoimeid teriparatiidiga.

Rasedus ja imetamine

Ärge kasutage Terrosa’t raseduse ega imetamise ajal. Kui te olete rasestumisvĂ”imelises eas naine, peate te kasutama Terrosa kasutamise ajal usaldusvÀÀrseid rasestumisvastaseid meetmeid.

Kui te rasestute Terrosa kasutamise ajal, tuleb Terrosa kasutamine lÔpetada. Enne ravimi kasutamist pidage nÔu arsti vÔi apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

MĂ”ni patsient vĂ”ib tunda pĂ€rast Terrosa sĂŒstimist pearinglust. Kui teil esineb pearinglus, siis Ă€rge juhtige autot ega kĂ€sitsege masinaid, enne kui tunnete ennast paremini.

Terrosa sisaldab naatriumi

Ravim sisaldab vĂ€hem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuses, see tĂ€hendab pĂ”himĂ”tteliselt “naatriumivaba”.

3. Kuidas Terrosa’t kasutada

Kasutage seda ravimit alati tĂ€pselt nii, nagu arst on mÀÀranud. Kui te pole milleski kindel, siis kĂŒsige arsti vĂ”i apteekri kĂ€est.

Soovitatav annus on 20 mikrogrammi (vastab 80 mikroliitrile), mida manustatakse ĂŒks kord ööpĂ€evas sĂŒstina reide vĂ”i kĂ”hu piirkonda naha alla (subkutaanselt).

Manustamist aitab meeles pidada see, kui sĂŒstite oma ravimit iga pĂ€ev umbes samal kellaajal. Terrosa’t vĂ”ib sĂŒstida söögiaegadel.

SĂŒstige Terrosa’t igapĂ€evaselt nii kaua, kui arst on mÀÀranud. Kogu ravi kestus Terrosaga ei tohi ĂŒletada 24 kuud. 24-kuulist ravikuuri ei tohi teie elu jooksul enam korrata.

Teie arst vĂ”ib soovitada teil kasutada Terrosa’t koos kaltsiumi ja D- vitamiiniga. Teie arst ĂŒtleb, kui palju te peate neid iga pĂ€ev manustama.

Terrosa’t vĂ”ib kasutada koos toiduga vĂ”i ilma.

Sobivad sĂŒste nĂ”elad ei sisaldu Terrosa ravimipakendis.

Pen-sĂŒstliga tuleb kasutada sĂŒstenĂ”elu, mis vastavad pen-nĂ”ela ISO standardile ning on mÔÔduga 29 G kuni 31 G (lĂ€bimÔÔt 0,25 mm
0,33 mm) ja pikkusega vahemikus 5 mm kuni 12,7 mm.

Selle ravimi Ă”igeks manustamiseks on vĂ€ga oluline hoolikalt jĂ€rgida pen-sĂŒstliga kaasas olevat kasutusjuhendit.

Saastumise vĂ€ltimiseks kasutage iga sĂŒstimise jaoks uut pen-nĂ”ela ja visake see pĂ€rast kasutamist ohutult Ă€ra.

Ärge hoidke sĂŒstevahendit selle kĂŒlge kinnitatud pen-nĂ”elaga.

Terrosa’t ei tohi ĂŒmber villida sĂŒstlasse.

Te peate Terrosa’t manustama kohe pĂ€rast pen-sĂŒstli kĂŒlmkapist vĂ€ljavĂ”tmist. PĂ€rast kasutamist sulgege pen-sĂŒstel korgiga ja pange kohe tagasi kĂŒlmkappi. Hoidke seda kĂŒlmkapis kogu 28-pĂ€evase kasutamise jooksul.

SĂŒstimiseks ettevalmistamine

 • Terrosa korrektseks manustamiseks, lugege hoolikalt kasutusjuhendit, mis on lisatud pen-sĂŒstli pakendisse.
 • Peske enne pen-sĂŒstli kĂ€sitsemist kĂ€ed.
 • Kontrollige kĂ”lblikkusaega pen-sĂŒstli mĂ€rgistusel. Veenduge, et ravim on kĂ”lblik vĂ€hemalt 28 pĂ€eva jooksul pĂ€rast kasutamise alguskuupĂ€eva. MĂ€rkige kalendrisse pen-sĂŒstli partii number (Lot) ja sĂŒstimise esimene kuupĂ€ev. Esimese sĂŒstimise kuupĂ€ev tuleb samuti mĂ€rkida Terrosa vĂ€lispakendile (vt selleks on mĂ”eldud vaba koht karbil: {Esimene kasutamine:}.
 • Kinnitage uus sĂŒstenĂ”el pen-sĂŒstlile ja seadistage annus annuseaknas pöörates annustamisnuppu.

Terrosa sĂŒstimine

 • Enne Terrosa sĂŒstimist, puhastage sĂŒstekohal (reis vĂ”i kĂ”ht) olev nahk nii nagu arst on teid juhendanud.
 • Hoidke Ă”rnalt nahavolti ja sisestage nĂ”el otse nahasse. Vajutage sĂŒstenupp alla ja hoidke seda all vĂ€hemalt 6 sekundit, et kindel olla, et manustasite koguannuse.
 • PĂ€rast sĂŒstet hoidke nĂ”ela nahas 6 sekundi jooksul, et olla kindel, et manustasite kogu annuse.
 • Kui te olete sĂŒstimise lĂ”petanud, asetage pen-nĂ”elale kaitsekork ning keerake seda vastupĂ€eva, et pen-nĂ”el eemaldada. See tagab Terrosa steriilsuse ja hoiab Ă€ra selle lekkimise pen-nĂ”elast. Samuti ei lase see Ă”hul siseneda pen-sĂŒstlisse ja hoiab Ă€ra nĂ”ela ummistuse.
 • Asetage pen-sĂŒstlile kork.
 • Visake pen-sĂŒstli nĂ”elad ohutult teravate esemete konteinerisse vĂ”i vastavalt teie arsti antud juhistele.

Kui te kasutate Terrosa’t rohkem, kui ette nĂ€htud

Kui olete ekslikult manustanud rohkem Terrosa’t kui ette nĂ€htud, siis konsulteerige arsti vĂ”i apteekriga. VĂ”imalikeks ĂŒleannustamise sĂŒmptomiteks on iiveldus, oksendamine, pearinglus ja peavalu.

Kui te unustate Terrosa’t kasutada

Kui te unustate Terrosa’t sĂŒstida vĂ”i ei saa seda teha tavapĂ€rasel ajal, siis manustage seda samal pĂ€eval vĂ”imalikult kiiresti. Ärge manustage kahekordset annust, kui sĂŒst jĂ€i eelmisel korral tegemata. Ärge tehke ĂŒhel pĂ€eval ĂŒle ĂŒhe sĂŒsti.

Kui te lÔpetate Terrosa kasutamise

Kui te kavatsete ravi Terrosa’ga katkestada, arutage seda enne oma arstiga. Teie arst annab teile nĂ”u, kui kaua teid peab Terrosa’ga ravima.

Kui teil on lisakĂŒsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nĂ”u oma arsti vĂ”i apteekriga.

4. VÔimalikud kÔrvaltoimed

Nagu kÔik ravimid, vÔib ka see ravim pÔhjustada kÔrvaltoimeid, kuigi kÔigil neid ei teki.

KĂ”ige sagedam kĂ”rvaltoime on valu jĂ€semetes (esineb vĂ€ga sageli, vĂ”ib esineda enam kui 1 inimesel 10-st). Teised sageli esinevad kĂ”rvaltoimed on (vĂ”ivad esineda kuni 1-l inimesel 10-st) on iiveldus, peavalu ning pearinglus. Kui te tunnete pĂ€rast sĂŒsti pearinglust (tasakaalutust), peate istuma vĂ”i heitma pikali kuni teil hakkab parem. Kui teil paremaks ei lĂ€he, peate enne ravi jĂ€tkamist arstile helistama. PĂ€rast teriparatiidi manustamist on esinenud minestamise juhtusid.

Kui teil tekivad sĂŒstekoha ĂŒmbruses sellised ebameeldivad nĂ€hud nagu naha punetus, valu, turse, sĂŒgelus, sinikad vĂ”i vĂ€iksed veritsused (vĂ”ivad esineda sageli), peaks see mĂ”ne pĂ€eva vĂ”i nĂ€dalaga mööduma. Kui see nii ei ole, rÀÀkige sellest oma arstile.

Harva (vĂ”ib esineda kuni 1 inimesel 1000st) vĂ”ivad mĂ”nel patsiendil tekkida allergilised reaktsioonid, sealhulgas hingeldus, nĂ€oturse, nahalööve ja valu rindkeres. Need kĂ”rvaltoimed ilmnevad tavaliselt kohe pĂ€rast sĂŒstimist. Harvadel juhtudel vĂ”ivad esineda tĂ”sised ja potentsiaalselt eluohtlikud allergilised reaktsioonid, sh anafĂŒlaksia.

Teised kÔrvaltoimed vÔivad olla:

Sage (vÔib esineda kuni 1 inimesel 10st) :

 • kolesterooli sisalduse tĂ”us veres
 • depressioon
 • nĂ€rvivalu jalas
 • minestustunne
 • pöörlemistunne
 • ebaregulaarne sĂŒdamerĂŒtm
 • Ă”hupuudus
 • rohke higistamine
 • lihaskrambid
 • energiapuudus
 • vĂ€simus
 • valu rindkere piirkonnas
 • madal vererĂ”hk
 • kĂ”rvetised (valu- vĂ”i kĂ”rvetustunne allpool rinnakut)
 • oksendamine
 • söögitoru song (hiatus hernia)
 • madal hemoglobiini vĂ”i vere punaliblede hulk (aneemia).

Aeg-ajalt (vÔib esineda kuni 1 inimesel 100st):

 • sĂŒdame löögisageduse tĂ”us
 • kahinad sĂŒdames
 • Ă”hupuudus
 • hemorroidid pĂ€rakus
 • uriinipidamatus
 • suurenenud urineerimisvajadus
 • kehakaalu tĂ”us
 • neerukivid
 • lihaste ja liigeste valu. MĂ”nel patsiendil on tekkinud tĂ”sised seljakrambid vĂ”i valu,
 • mis on vajanud haiglaravi.
 • kaltsiumi sisalduse suurenemine veres
 • kusihappe sisalduse suurenemine veres
 • ensĂŒĂŒmi, mida nimetatakse alkaalseks fosfataasiks, aktiivsuse suurenemine.

Harv (vÔivad esineda kuni l inimesel 1000st):

 • neerufunktsiooni langus, sh neerupuudulikkus
 • tursed, peamiselt kĂ€tel, jalgadel ja sÀÀrtel.

KÔrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ĂŒkskĂ”ik milline kĂ”rvaltoime, pidage nĂ”u oma arsti, apteekri vĂ”i meditsiiniĂ”ega. KĂ”rvaltoime vĂ”ib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. KĂ”rvaltoimetest vĂ”ite ka ise teatada riikliku teavitamissĂŒsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Terrosa’t sĂ€ilitada

Hoidke ravimit laste eest varjatud ja kÀttesaamatus kohas.

Ärge kasutage ravimit pĂ€rast kĂ”lblikkusaega, mis on mĂ€rgitud pakendil ja pen-sĂŒstlil pĂ€rast „EXP“. KĂ”lblikkusaeg viitab selle kuu viimasele pĂ€evale.

Hoida kĂŒlmkapis (2 ÂșC…8 °C). Pen-sĂŒstel tuleb kohe pĂ€rast kasutamist panna tagasi kĂŒlmkappi. Mitte lasta kĂŒlmuda. Hoida kork pen-sĂŒstlil, valguse eest kaitstult.

Terrosa’t tohib kasutada kuni 28 pĂ€eva pĂ€rast esimest sĂŒsti, kui pen-sĂŒstlit sĂ€ilitada kĂŒlmkapis (2 ÂșC …8 °C).

Ärge hoidke pen-sĂŒstleid kĂŒlmkapi jÀÀkambri lĂ€hedal, et vĂ€ltida nende kĂŒlmumist. Terrosa’t ei tohi kasutada, kui see on vĂ”i on olnud kĂŒlmunud.

KĂ”ik pen-sĂŒstlid tuleb 28 pĂ€eva pĂ€rast esimest kasutamist nĂ”uetekohaselt hĂ€vitada, isegi kui need ei ole tĂ€iesti tĂŒhjad.

Terrosa sisaldab selget, vĂ€rvitut lahust. Ärge kasutage Terrosa’t, kui selles on nĂ€htavaid osakesi vĂ”i kui lahus on hĂ€gune vĂ”i on muutunud vĂ€rvus.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejÀÀtmete hulka. KĂŒsige oma apteekrilt, kuidas hĂ€vitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Terrosa sisaldab:

 • Toimeaine on teriparatiid. Üks 80 mikroliitrine annus sisaldab 20 mikroliitrit teriparatiidi. Üks 2,4 ml pen-sĂŒstel sisaldab 600 mikrogrammi teriparatiidi (vastavalt 250 mikrogrammi/ ml).
 • Abiained on: jÀÀ-ÀÀdikhape, mannitool, metakresool, naatriumatsetaattrihĂŒdraat, soolhape (pH reguleerimiseks) ja naatriumhĂŒdroksiid (pH reguleerimiseks) (vt lĂ”ik 2 „Terrosa sisaldab naatriumi“).

Kuidas Terrosa vÀlja nÀeb ja pakendi sisu

Terrosa on vĂ€rvitu ja selge sĂŒstelahus (sĂŒstevedelik). See on saadaval pen-sĂŒstlis. Iga pen-sĂŒstel sisaldab 2,4 ml lahust, millest piisab 28 annuseks.

Pakendi suurused: 1 vĂ”i 3 pen-sĂŒstlit karbis.

KĂ”ik pakendi suurused ei pruugi olla mĂŒĂŒgil.

MĂŒĂŒgiloa hoidja ja tootja

Gedeon Richter Plc.

GyömrƑi Ășt 19-21.

1103 Budapest

Ungari

Infoleht on viimati uuendatud

Muud teabeallikad
TÀpne teave selle ravimi kohta on samuti saadaval kui te avate nutitelefoniga alloleva vÔi vÀlispakendil asuva QR-koodi. Sama teave on saadaval ka kodulehel: www.terrosapatient.com

TĂ€pne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu

Kasutusjuhend

Terrosa, 20 mikrogrammi/80 mikroliitris sĂŒstelahus pen-sĂŒstlis
teriparatiid

Kasutusjuhend

Oluline teave

See Terrosa pen-sĂŒstel on mĂ”eldud Terrosa sĂŒstelahuse ööpĂ€evase fikseeritud 80 mikroliitrise annuse manustamiseks osteoporoosi ravis.

Teie pen-sĂŒstel sisaldab 28 annust.

Ei ole vĂ”imalik seadistada muud annust vĂ€lja arvatud 80 mikroliitrit.

Kui teil ei ole vĂ”imalik seadistada 80 mikroliitrilist annust, siis on teie pen peaaegu tĂŒhi.

Pen-sĂŒstel ei ole tĂ€idetav, mitte kasutada pĂ€rast 28 annuse manustamist.

SĂŒstli osad

1. Kork
2. NĂ”ela ĂŒhendus
3. Kolbampulli hoidja
4. Kolbampulli kolb
5. Annuseaken
6. Annuse seadistamise nupp
7. Pen-sĂŒstli nĂ”el
8. Sisemine nÔelakate
9. VÀlimine nÔelakate
10. ÄratĂ”mmatav fooliumkate

Pens-sĂŒstli nĂ”el ei ole ravimipakendiga kaasas. See tuleb lisada enne sĂŒstli kasutamist (vt samm 1c).

Enne alustamist

Enne, kui te alustate uue Terrosa Pen’i kasutamist, lugege kasutusjuhend hoolikalt lĂ€bi. SĂŒstli kasutamisel jĂ€rgige hoolikalt kasutusjuhendit. Samuti lugege kaasasolevat pakendi infolehte.

MĂ€rkige kalendrisse ĂŒles esimene sĂŒstimise kuupĂ€ev.

Te ei tohi enda pen-sĂŒstlit ega sĂŒstenĂ”elu kellegagi jagada, kuna sellega kaasneb haiguste levimise risk.

Enne igat sĂŒstest peske oma kĂ€ed.

Ärge kasutage pen-sĂŒstlit, kui see on kahjustunud vĂ”i te kahtlete selle Ă”igesti toimimises.

Valmistage ette kĂ”ik, mida te sĂŒstimisel vajate:

‱ alkoholilapid
‱ pen-sĂŒstel
‱ pen-sĂŒstli nĂ”el

1. Pen-sĂŒstli ettevalmistamine

1/a Eemaldage pen-sĂŒstli kork

 • TĂ”mmake Ă€ra pen-sĂŒstli kork (1)

1/b Kontrollige ravimit

 • Kontrollige mĂ€rgistust pen-sĂŒstlil, et veenduda, et teil on Ă”ige ravim ja see ei ole aegunud.
 • Ärge kasutage oma pen-sĂŒstlit:
  • kui pen-sĂŒstel on kahjustunud.
  • kui lahus on hĂ€gune, vĂ€rviline vĂ”i sisaldab osakesi.

1/c Kinnitage nÔel

 • VĂ”tke igaks sĂŒstimiseks uus nĂ”el. Kasutada tohib vaid nĂ”elu, mis on toodud lĂ”igus “Sobivad sĂŒstenĂ”elad” selle kasutusjuhendi tagakĂŒljel.
 • Ärge kasutage sĂŒstenĂ”elu, mille Ă€ratĂ”mmatav fooliumkate on kahjustunud vĂ”i avatud- visake see Ă€ra ja vĂ”tke uus.
 • Eemaldage Ă€ratĂ”mmatav fooliumkate (10).
 • Vajutage nĂ”el pen-sĂŒstli otsale ja keerake seda, kuni see on kindlalt kinnitunud.
 • Eemaldage vĂ€limine nĂ”elakate (9) ja hoidke kĂ€epĂ€rast, kuna teil on seda hiljem vaja nĂ”ela eemaldamiseks. Hoidke sisemine nĂ”elakate (8) nĂ”elal, et vĂ€ltida nĂ”elatorkest tuleneda vĂ”ivaid vigastusi.

2. SĂŒstimine

2/a Annuse seadistamine

Pen-sĂŒstel sisaldab 28 fikseeritud 80 mikroliitrilist annust. See fikseeritud annus tuleb seadistada igapĂ€evaseks sĂŒsteks.

 • Keerake annuse seadistamise nuppu (6) kuni annuseaknasse (5) ilmub noolesĂŒmbol ja nupp lukustub –  kui annus on Ă”igesti seadistatud, kuulete te klĂ”psatust.
 • NoolesĂŒmbol tĂ€hendab, et fikseeritud ööpĂ€evane annus on seadistatud ja pen-sĂŒstel on sĂŒstimiseks valmis.
 • Kui te ei saa annust seadistada, siis on pen-sĂŒstel tĂŒhi. Kasutage teist pen-sĂŒstlit.

2/b SĂŒstekoha valimine

 • Kasutage sĂŒstekohaks kĂ”hu piirkonda vĂ”i reie ĂŒlemist osa. Valmistage oma nahk ette nii nagu teie arst on teid juhendanud.
 • Puhastage valitud sĂŒstekoht alkoholilapiga.
 • Eemaldage hoolikalt sisemine nĂ”elakate (8) ja visake see Ă€ra.

2/c SĂŒstimine

 • Hoidke nahavolt Ă”rnalt oma pöidla ja nimetissĂ”rme vahel. Sisestage nĂ”el Ă”rnalt otse nahka.
 • Vajutage annuse seadistamise nupp (6) alla nii sĂŒgavale kui vĂ”imalik ja hoidke seda all vĂ€hemalt 6 sekundit, et veenduda, et kogu annus sai manustatud – kui te hakkate nuppu alla vajutama, kuulete te klĂ”psatust, mis on tavapĂ€rane.
 • TĂ”mmake nĂ”el Ă”rnalt vĂ€lja. Oluline: Kontrollige, et annuseaknas on ‘0’.

3. PĂ€rast sĂŒstimist

3/a Eemaldage nÔel

 • Asetage vĂ€limine nĂ”elakate  (9) tagasi pen-sĂŒstli nĂ”elale (7).
 • Hoidke vĂ€limisest nĂ”elakattest (9) ja keerake see pen-sĂŒstli nĂ”el maha (7).
 • Visake sĂŒstli nĂ”elad ohutult teravate esemete konteinerisse vĂ”i nii nagu teie arst teid juhendas.

3/b Pen-sĂŒstli sĂ€ilitamine

 • Asetage kork (1) tagasi pen-sĂŒstlile.
 • Pange sĂŒstel kohe pĂ€rast kasutamist tagasi kĂŒlmkappi temperatuurile vahemikku 2
 8 Â°C.

3/c Pen-sĂŒstli hĂ€vitamine

Kui te peate oma pen-sĂŒstli pĂ€rast 28-pĂ€evast kasutamist Ă€ra viskama, tehke seda hoolikalt nii nagu on kirjeldatud kasutusjuhendi tagumisel kĂŒljel lĂ”igus “Terrosa Pen’i ja kasutatud nĂ”elte hĂ€vitamine” .

Juhised tÔrgete korral

JĂ€rgige tabelis toodud juhiseid, kui teil on kĂŒsimusi pen-sĂŒstli kasutamise osas:

KĂŒsimusVastus
1. Kolbampullis on nÀhtavad vÀikesed Ôhumullid.VÀike Ôhumull ei mÔjuta ega kahjusta annust.
2. NĂ”ela ei saa kinnitadaKasutage selle asemel teist nĂ”ela. Kui ka teist nĂ”ela ei saa kinnitada, vĂ”tke ĂŒhendust mĂŒĂŒgiloa hoidjaga.
3. NÔel on murdunud/kÔverdunud/paindunud.Kasutage selle asemel teist nÔela.
4. Kui te proovisite kogemata sĂŒstida nii, et nĂ”el ei olnud kinnitunud.Kinnitage nĂ”el. Te mĂ€rkate tilka nĂ”ela otsas. Pens-sĂŒstel on jĂ€lle valmis kasutamiseks. Seadistage annus ja sĂŒstige
5. Annuse seadistamise nuppu ei saa keerata noolesĂŒmboli ilmumiseks.Pen-sĂŒstlis olev lahuse kogus jÀÀb alla 80 mikroliitri. Kasutage uut pen-sĂŒstlit.
6. Annuseaknasse ei ilmu pĂ€rast sĂŒstimist ‘0’.Ärge korrake sĂŒstimist samal pĂ€eval. Kasutage uut nĂ”ela ja sĂŒstige uuesti jĂ€rgmisel pĂ€eval. Kui annuseaknasse ei ilmu pĂ€rast sĂŒstimist ikka ‘0’, siis Ă€rge seda sĂŒstlit kasutage; vĂ”tke ĂŒhendust mĂŒĂŒgiloa hoidjaga.
7. Pen-sĂŒstel lekib.mĂŒĂŒgiloa hoidjaga

Oluline lisateave

 • Terrosa Pen sisaldab 28 fikseeritud 80 mikroliitrilist Terrosa sĂŒstelahuse annust osteoporoosi raviks.
 • Ärge villige ravimit sĂŒstlasse.
 • Kasutage oma pen-sĂŒstlit nii nagu seda on teile mÀÀranud teie arst ning vastavalt selles kasutusjuhendis ja pakendi infolehes toodud infole.
 • Kasutage iga sĂŒste jaoks uut nĂ”ela.
 • Terrosa pen-sĂŒstlit tohivad isesĂŒstimiseks kasutada vaid ĂŒle 18-aastased patsiendid, tervishoiutöötajad vĂ”i kolmandad isikud, nĂ€iteks tĂ€iskasvanud sugulased.
 • Terrosa pen-sĂŒstlit ei tohi kasutada pimedad vĂ”i nĂ€gemiskahjustusega patsiendid ilma vastava koolituse lĂ€binud kolmanda isiku abita. VĂ”tke ĂŒhendust oma arstiga kuulmis- vĂ”i kĂ€sitsemisprobleemide korral.

Kui teil on kĂŒsimusi Terrosa pen-sĂŒstli kasutamise kohta, vĂ”tke ĂŒhendust mĂŒĂŒgiloa hoidjaga.

Telefoni number: XXXXXXXXXX
E-post: XXXXXXXX

Sobivad sĂŒstlinĂ”elad

 • Clickfine pen-sĂŒstli nĂ”el mÔÔduga 29 G kuni 31 G (lĂ€bimÔÔt 0,25 mm
0,33 mm) ja pikkusega 12, 10, 8 vĂ”i 6 mm.
 • BD Microfine pen-sĂŒstli nĂ”el mÔÔduga 29 G kuni 31 G (lĂ€bimÔÔt 0,25 mm
0,33 mm) ja pikkusega vahemikus 5 mm kuni 12,7 mm.

Terrosa pen-sĂŒstlisĂ€ilitamine ja hooldus

 • Ärge hoidke Terrosa pen-sĂŒstlit koos kinnitatud nĂ”elaga, kuna selle tulemusena vĂ”ivad tekkida
 • kolbampulli Ă”humullid.
 • Transportige ja hoidke Terrosa pen-sĂŒstlit temperatuuril vahemikus 2
8 °C.
 • Ärge hoidke Terrosa pen-sĂŒstlit sĂŒgavkĂŒlmas. Kui ravim on kĂŒlmunud, visake seade Ă€ra ja kasutage uut Terrosa pen-sĂŒstlit.
 • Hoidke oma Terrosa pen-sĂŒstlit ja selle nĂ”elu lastele kĂ€ttesaamatus kohas.
 • KĂ€sitsege oma pen-sĂŒstlit ettevaatlikult. Ärge laske oma penil maha kukkuda ning vĂ€ltige jĂ€rsku
 • kokkupuudet kĂ”vade pindadega. Kaitske vee, tolmu ja niiskuse eest.
 • Terrosa pen-sĂŒstli puhastamiseks piisab, kui te kasutate niisket lappi. Ärge kasutage alkoholi ega muid lahuseid vĂ”i puhastusvahendeid. Ärge kunagi asetage Terrosa pen-sĂŒstlit vette, kuna see vĂ”ib pen-sĂŒstlit kahjustada.
 • Ärge kasutage Terrosa pen-sĂŒstlit, kui see on kahjustunud vĂ”i teil on kahtlusi selle Ă”igest toimivuses.

Terrosa pen-sĂŒstli ja kasutatud nĂ”elte hĂ€vitamine

 • Visake Terrosa pen-sĂŒstel Ă€ra 28 pĂ€eva pĂ€rast esmast kasutamist.
 • Enne Terrosa pen-sĂŒstli Ă€raviskamist, eemaldage alati pen-sĂŒstli nĂ”el.
 • Visake nĂ”elad teravate esemete konteinerisse vĂ”i kĂ”vast plastikust turvaliselt suletud nĂ”usse. Ärge visake kasutatud nĂ”elu olmeprĂŒgi hulka.
 • Ärge taaskasutage teravate esemete konteinerit.
 • KĂŒsige oma arstilt vĂ”i apteekrilt nĂ”u pen-sĂŒstli ja teravate esemete konteineri Ă€raviskamiseks.
 • NĂ”ela Ă€raviskamise kohta kĂ€ivad juhised ei asenda kohalikke nĂ”udeid.

MĂŒĂŒgilo hoidja: Gedeon Richter Plc., Ungari

Tootja: Gedeon Richter Plc., Ungari

Kasutusjuhend on viimati uuendatud