Terrosa¬ģ

Pre-filled Pen

Video

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Terrosa 20 mikrogram/80 mikroliter injektionsv√¶ske, opl√łsning i fyldt pen
teriparatid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indl√¶gssedlen. Du kan f√• brug for at l√¶se den igen.
 • Sp√łrg l√¶gen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • L√¶gen har ordineret dette l√¶gemiddel til dig personligt. Lad derfor v√¶re med at give l√¶gemidlet til andre. Det kan v√¶re skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt l√¶gen eller apotekspersonalet, hvis du f√•r bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er n√¶vnt i denne indl√¶gsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, f√łr du begynder at bruge Terrosa
 3. Sådan skal du bruge Terrosa
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsst√łrrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Terrosa indeholder det aktive stof teriparatid, som anvendes til at styrke knoglerne og mindske risikoen for knoglebrud ved at fremme knogledannelse.

Terrosa anvendes til behandling af knoglesk√łrhed hos voksne. Knoglesk√łrhed er en sygdom, der g√łr dine knogler tynde og skr√łbelige. Sygdommen er is√¶r almindelig hos kvinder efter overgangsalderen, men den kan ogs√• forekomme hos m√¶nd. Knoglesk√łrhed er ogs√• almindeligt forekommende hos patienter, der f√•r l√¶gemidler, som  kaldes binyrebarkhormoner.

2. Det skal du vide, f√łr de begynder at bruge Terrosa

Brug ikke Terrosa

 • hvis du er allergisk over for teriparatid eller et af de √łvrige indholdsstoffer i dette l√¶gemiddel (angivet i punkt 6).
 • hvis du har forh√łjede niveauer af calcium (kalk) i blodet (eksisterende hyperkalc√¶mi).
 • hvis du har alvorlige nyreproblemer.
 • hvis du har haft knoglecancer, eller hvis en anden cancer har spredt sig til knoglerne (metastaser).
 • hvis du har andre knoglesygdomme. Fort√¶l det til l√¶gen, hvis du har en knoglesygdom.
 • hvis du har et uforklarligt h√łjt niveau i blodet af et bestemt enzym (basisk fosfatase), hvilket betyder, at du kan have Pagets sygdom (en sygdom med unormale knogleforandringer). Sp√łrg din l√¶ge, hvis der er noget, du er i tvivl om.
 • hvis du har f√•et str√•lebehandling, som p√•virker dine knogler.
 • hvis du er gravid eller ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Terrosa kan √łge calcium (kalk) i blodet eller urinen.
Kontakt l√¶gen, f√łr eller mens du tager Terrosa:

 • Hvis du lider af vedvarende kvalme, opkastning, forstoppelse, nedsat energi eller muskelsvaghed. Dette kan v√¶re tegn p√•, der er for meget calcium (kalk) i dit blod.
 • Hvis du lider af nyresten eller har haft nyresten.
 • Hvis du har nyreproblemer (moderat nedsat nyrefunktion).

Nogle patienter oplever svimmelhed eller hjertebanken efter de f√łrste indspr√łjtninger med Terrosa. N√•r du tager de f√łrste doser af Terrosa, s√• g√łr det et sted, hvor du har mulighed for at sidde eller ligge ned, hvis du skulle blive svimmel.

Den anbefalede behandlingstid p√• 24 m√•neder b√łr ikke overskrides.

Inden du tager en ny fyldt pen i brug, skal du skrive l√¶gemidlets batchnummer (lot-nummer) og den f√łrste injektionsdato ned p√• den fyldte pens ydre karton og i en kalender, og angive denne information ved rapportering af eventuelle bivirkninger.

Terrosa må ikke bruges af patienter, der stadig vokser.

B√łrn og unge

Terrosa m√• ikke bruges til b√łrn og unge (under 18 √•r).

Brug af andre lægemidler sammen med Terrosa

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at brug andre lægemidler.

Det er vigtigt, da nogle lægemidler (f.eks. digoxin/digitalis, et lægemiddel til behandling af hjertesygdomme) kan påvirke teriparatid.

Graviditet og amning

Du m√• ikke anvende Terrosa, hvis du er gravid eller ammer. Hvis du er kvinde i den f√łdedygtige alder, skal du anvende sikre pr√¶ventionsmetoder, n√•r de bruger Terrosa. Hvis du bliver gravid, mens du bruger Terrosa, skal behandlingen med Terrosa oph√łre. Sp√łrg din l√¶ge eller apotekspersonalet til r√•ds, inden du tager dette l√¶gemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle patienter kan f√łle sig svimle efter en indspr√łjtning med Terrosa. Hvis du f√łler dig svimmel, m√• du ikke k√łre bil eller betjene v√¶rkt√łj eller maskiner, f√łr du har det bedre.

Terrosa indeholder natrium

Dette l√¶gemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det v√¶sentlige ‚ÄĚnatriumfrit‚ÄĚ.

3. Sådan skal du bruge Terrosa

Brug altid l√¶gemidlet n√łjagtigt efter l√¶gens anvisning. Er du i tvivl, s√• sp√łrg l√¶gen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er 20 mikrogram (svarende til 80 mikroliter) √©n gang om dagen, som gives som indspr√łjtning under huden (subkutan injektion) i l√•ret eller maven.

Som en hj√¶lp til at huske at tage l√¶gemidlet, b√łr du tage indspr√łjtningen p√• omtrent samme tidspunkt hver dag. Terrosa kan indspr√łjtes i forbindelse med m√•ltider.

Du skal tage Terrosa hver dag i s√• lang tid, som din l√¶ge har udskrevet det til dig. Den totale behandlingstid med Terrosa b√łr ikke overskride 24 m√•neder. Du b√łr ikke f√• mere end √©n behandlingskur p√• 24 m√•neder i din levetid.

Din læge vil muligvis anbefale, at du anvender Terrosa sammen med calcium (kalk) og D-vitamin. Din læge vil fortælle dig, hvor meget du skal tage hver dag.

Terrosa kan gives med eller uden mad.

De kompatible kanyler f√łlger ikke med Terrosa.

Pennen kan bruges med kanyler udviklet i overensstemmelse med ISO-standarden for penkanyler, der m√•ler mellem 29 G og 31 G (diameter: 0,25 – 0,33 mm) og har en l√¶ngde p√• mellem 5 mm og 12,7 mm, udelukkende til subkutan injektion.

For korrekt brug af dette l√¶gemiddel er det meget vigtigt, at du n√łje f√łlger den brugsanvisning, der f√łlger med den fyldte pen.

Brug en ny kanyle til hver injektion for at forhindre kontaminering, og bortskaf kanylen på sikker vis efter brug.

Opbevar aldrig pennen med påsat kanyle.

Overf√łr ikke l√¶gemidlet til en injektionsspr√łjte.

Du skal indspr√łjte Terrosa umiddelbart efter, at du har taget pennen ud af k√łleskabet. S√¶t h√¶tten p√• pennen, og l√¶g straks pennen tilbage i k√łleskabet efter brug. Opbevar den i k√łleskabet f√łr og under hele behandlingsperioden p√• 28 dage.

Klarg√łring til injektion

 • L√¶s altid brugsanvisningen til Terrosa fyldt pen, som f√łlger med i l√¶gemiddel√¶sken, for at sikre korrekt administration af Terrosa.
 • Vask h√¶nderne inden h√•ndtering af pennen.
 • Tjek udl√łbsdatoen p√• etiketten p√• den fyldte pen, inden du begynder at bruge l√¶gemidlet. S√łrg for, at der er mindst 28 dage tilbage inden udl√łbsdatoen. Skriv batchnummeret (lot-nummeret) og den f√łrste injektionsdato for den p√•g√¶ldende pen ned. Datoen for den f√łrste injektion skal desuden skrives p√• Terrosas ydre karton (se det dertil beregnede felt p√• kartonen: {F√łrste anvendelse:}).
 • S√¶t en ny kanyle p√• den fyldte pen, og indstil dosen i displayvinduet ved at dreje p√• doseringsknappen.

Injektion af Terrosa

 • Inden injektion af Terrosa, skal huden renses p√• det tilsigtede injektionssted (l√•ret eller maven) som anvist af l√¶gen.
 • Tag forsigtigt fat i en ren hudfold, og indf√łr kanylen lige ind i huden. Tryk p√• doseringsknappen, og hold den nede i mindst seks sekunder for at s√łrge for, at du har modtaget hele dosen.
 • S√• snart injektionen er f√¶rdig, skal du s√¶tte den ydre beskyttelsesh√¶tte p√• penkanylen og skrue h√¶tten mod uret for at fjerne penkanylen. Derved forbliver den resterende Terrosa steril, og l√¶kage fra pennen forebygges. Det forhindrer desuden luft i at komme ind i pennen s√•vel som tilstopning af kanylen.
 • S√¶t h√¶tten p√• pennen igen.
 • Bortskaf penkanylerne p√• sikker vis i en kanylebeholder eller i henhold til l√¶gens anvisninger.

Hvis du har brugt for meget Terrosa

Hvis du ved en fejltagelse har taget mere Terrosa, end du skulle, skal du kontakte din læge eller apoteket. De forventede virkninger af en overdosis omfatter kvalme, opkastning, svimmelhed og hovedpine.

Hvis du har glemt at bruge Terrosa

Hvis du glemmer en injektion eller ikke kan tage l√¶gemidlet p√• det s√¶dvanlige tidspunkt, skal du tage den snarest muligt samme dag. Du m√• ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag ikke mere end √©n indspr√łjtning samme dag.

Hvis du holder op med at bruge Terrosa

Hvis du overvejer at holde op med at bruge Terrosa, skal du tale med din l√¶ge om det f√łrst. Din l√¶ge kan r√•de dig og beslutte, hvor l√¶nge du skal behandles med Terrosa.

Sp√łrg l√¶gen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De mest almindelige bivirkninger er smerter i arme og ben (frekvensen er meget almindelig; kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter). Andre almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) inkluderer kvalme, hovedpine og svimmelhed. Hvis du bliver svimmel efter indspr√łjtningen, skal du s√¶tte eller l√¶gge dig ned, indtil du f√•r det bedre. Hvis du ikke f√•r det bedre, skal du kontakte l√¶gen, f√łr du forts√¶tter med behandlingen. Der er set tilf√¶lde af besvimelse efter teriparatid-behandling.

Hvis du oplever ubehag rundt om injektionsstedet, s√•som r√łdmen i huden, smerter, h√¶velser, kl√łe, bl√• m√¶rker eller mindre bl√łdninger (som kan forekomme almindeligt), skal dette aftage i l√łbet af f√• dage eller uger. I modsat fald skal du fort√¶lle det til din l√¶ge.

I sj√¶ldne tilf√¶lde (kan forekomme hos op til 1 ud af 1 000 patienter) oplever nogle patienter allergiske reaktioner i form af vejrtr√¶kningsbesv√¶r, h√¶velse af ansigtet, udsl√¶t og brystsmerter. Disse reaktioner forekommer som regel lige efter injektion. Der kan i sj√¶ldne tilf√¶lde opst√• alvorlige og potentielt livstruende allergiske reaktioner, herunder anafylaksi.

Andre bivirkninger omfatter:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

 • forh√łjelse af blodets kolesterolniveau
 • depression
 • nervesmerter i benene
 • mathedsfornemmelse
 • fornemmelse af, at alting drejer rundt
 • uregelm√¶ssig puls
 • √•nden√łd
 • √łget svedtendens
 • muskelkramper
 • nedsat energi
 • tr√¶thed
 • brystsmerter
 • lavt blodtryk
 • halsbrand (smertefuld og br√¶ndende f√łlelse bag brystbenet)
 • opkastning
 • en udposning p√• spiser√łret (hernia hiatus esophagi)
 • lavt h√¶moglobin eller lavt antal af r√łde blodlegemer (blodmangel, an√¶mi)

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

 • √łget hjertefrekvens (puls)
 • unormal hjertelyd
 • stak√•ndethed
 • h√¶morroider
 • urininkontinens
 • √łget vandladningstrang
 • v√¶gtfor√łgelse
 • nyresten
 • smerter i muskler og led. Nogle patienter har haft alvorlige rygkramper eller smerter, der medf√łrte indl√¶ggelse.
 • stigning i blodets calciumindhold
 • stigning i blodets indhold af urinsyre
 • stigning i et enzym ved navn basisk fosfatase

Sj√¶ldne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1 000 patienter):

 • nedsat nyrefunktion, inklusive nyresvigt
 • h√¶velser, hovedsagelig af h√¶nder, f√łdder og ben

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, b√łr du tale med din l√¶ge eller apotekspersonalet. Dette g√¶lder ogs√• mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indl√¶gsseddel. Du eller dine p√•r√łrende kan ogs√• indberette bivirkninger direkte til L√¶gemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anf√łrt i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hj√¶lpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette l√¶gemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar l√¶gemidlet utilg√¶ngeligt for b√łrn.

Brug ikke l√¶gemidlet efter den udl√łbsdato, der st√•r p√• kartonen og den fyldte pen efter EXP. Udl√łbsdatoen er den sidste dag i den n√¶vnte m√•ned.

Skal altid opbevares i k√łleskab (2 ¬įC-8 ¬įC). Pennen skal l√¶gges tilbage i k√łleskabet umiddelbart efter brug. M√• ikke nedfryses.

Lad hætten være på pennen for at beskytte den mod lys.

Du kan anvende Terrosa i op til 28 dage efter den f√łrste indspr√łjtning, s√• l√¶nge pennen opbevares i et k√łleskab (2 ¬įC til 8 ¬įC).

For at undg√• nedfrysning m√• pennen ikke l√¶gges t√¶t p√• en eventuel frostboks i k√łleskabet. Terrosa m√• ikke bruges, hvis det er eller har v√¶ret nedfrosset.

Hver pen skal bortskaffes p√• forsvarlig vis 28 dage efter f√łrste brug, ogs√• selvom den ikke er fuldst√¶ndig tom.

Terrosa indeholder en klar og farvel√łs opl√łsning. Terrosa m√• ikke anvendes, hvis opl√łsningen er uklar, farvet eller indeholder partikler.

Sp√łrg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe l√¶gemiddelrester. Af hensyn til milj√łet m√• du ikke smide l√¶gemiddelrester i afl√łbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsst√łrrelser og yderligere oplysninger

Terrosa indeholder:

 • Aktivt stof: teriparatid. Hver dosis p√• 80 mikroliter indeholder 20 mikrogram teriparatid. En fyldt pen med 2,4 ml indeholder 600 mikrogram teriparatid (svarende til 250 mikrogram per ml).
 • √ėvrige indholdsstoffer: iseddikesyre; koncentreret, mannitol, metacresol, natriumacetattrihydrat, saltsyre (til pH-justering), natriumhydroxid (til pH-justering), vand til injektionsv√¶sker (se punkt 2 ‚ÄĚTerrosa indeholder natrium‚ÄĚ).

Udseende og pakningsst√łrrelser

Terrosa er en farvel√łs og klar injektionsv√¶ske, opl√łsning (injektion). Det f√•s i en fyldt pen. Hver fyldt pen indeholder 2,4 ml opl√łsning, svarende til 28 doser.

Pakningsst√łrrelser: 1 fyldt pen eller 3 fyldte penne i en karton.

Ikke alle pakningsst√łrrelser er n√łdvendigvis markedsf√łrt.

Indehaver af markedsf√łringstilladelsen og fremstiller

Gedeon Richter Plc.
Gy√∂mrŇĎi √ļt 19-21.
1103 Budapest
Ungarn

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder Detaljeret information om produktet kan ogs√• f√•s ved at scanne QR-koden angivet nedenfor eller p√• yderpakningen med en smartphone. De samme oplysninger kan desuden findes p√• den f√łlgende URL: www.terrosapatient.com

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu

Brugsanvisning

Terrosa 20 mikrogram (¬Ķg)/80 mikroliter injektionsv√¶ske, opl√łsning i fyldt pen

Brugsanvisning

Vigtige oplysninger

Den fyldte Terrosa Pen er til administration af en daglig fast dosis p√• 80 mikroliter Terrosa injektionsv√¶ske, opl√łsning til behandling af osteoporose.

Deres fyldte pen indeholder 28 doser.

Det er ikke muligt at indstille en dosis til andet end 80 mikroliter.

Hvis du ikke kan indstille dosen p√• 80 mikroliter, er din pen n√¶sten tom.

Terrosa Pen kan ikke fyldes igen og m√• ikke anvendes efter 28 doser.

Oversigt over dele

1. Hætte
2. Kanylegevind
3. Cylinderampulholder
4. Cylinderampulstempel
5. Displayvindue
6. Doseringsknap
7. Penkanyle
8. Indre kanylebeskyttelse
9. Ydre kanylehætte
10. Aftagelig forsegling

Penkanylen medf√łlger ikke i pakningen med pennen. Den skal s√¶ttes p√• inden brug af pennen (se trin 1c).

F√łr du starter

L√¶s hele brugsanvisningen, f√łr du begynder at bruge din nye Terrosa Pen. F√łlg anvisningerne n√łje, n√•r du bruger pennen. L√¶s ogs√• den medf√łlgende indl√¶gsseddel.

Not√©r datoen for din f√łrste injektion i en kalender.

Del ikke din pen eller dine kanyler med andre, da det indeb√¶rer en risiko for overf√łrsel af smitstoffer.

Vask h√¶nder f√łr hver injektion.

Brug ikke din Terrosa Pen, hvis den er beskadiget, eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt den fungerer korrekt.

Klarg√łr alt, hvad du har brug for:

‚ÄĘ spritservietter
‚ÄĘ den fyldte pen
‚ÄĘ en penkanyle

1. Klarg√łr din pen

1/a Tag h√¶tten af pennen

 • Tr√¶k h√¶tten (1) af pennen

1/b Kontrollér lægemidlet

 • Tjek etiketten p√• Terrosa Pen for at v√¶re sikker p√•, at du f√•r det rigtige l√¶gemiddel, og at det ikke er udl√łbet.
 • Brug ikke din Terrosa Pen, hvis:
  • pennen er beskadiget.
  • opl√łsningen er uklar, farvet eller indeholder partikler.

1/c Sæt kanylen på

 • Brug en ny penkanyle til hver injektion, og brug kun de anbefalede penkanyler, der fremg√•r af afsnittet ‚ÄĚKompatible penkanyler‚ÄĚ p√• bagsiden af denne brugsanvisning.
 • Brug ikke penkanylen, hvis den aftagelige forsegling er beskadiget eller l√łs – bortskaf den, og brug en anden.
 • Fjern den aftagelige forsegling (10).
 • Tryk kanylen p√• spidsen af pennen, og skru den godt fast.
 • Tr√¶k den ydre kanyleh√¶tte (9) af, og gem den, da du skal bruge den til at fjerne kanylen med senere. Lad den indre kanylebeskyttelse (8) sidde p√• kanylen for at undg√• stikskader.

2. Injektion

2/a Indstil dosis

Din pen indeholder 28 faste doser √† 80 mikroliter. Denne faste dosis skal indstilles ved hver daglige injektion.

 • Drej p√• doseringsknappen (6), indtil displayvinduet (5) viser et pilesymbol, og knappen bliver l√•st ‚Äď Du kan h√łre et klik, n√•r dosen bliver indstillet korrekt.
 • Pilesymbolet betyder, at den faste daglige dosis er indstillet, og at pennen er klar til injektion.
 • Hvis du ikke kan indstille dosen, er pennen n√¶sten tom. Brug en anden pen.

2/b Vælg injektionssted

 • Injektionen skal gives i maven eller √łverste del af l√•ret. Klarg√łr huden i henhold til l√¶gens anbefalinger.
 • Reng√łr det valgte omr√•de med en spritserviet.
 • Tr√¶k forsigtigt den indre kanylebeskyttelse (8) af, og bortskaf den med det samme.

2/c Indgiv dosen

 • Hold forsigtigt om en hudfold med tommel- og pegefinger. Indf√łr forsigtigt kanylen i huden i en ret vinkel.
 • Tryk doseringsknappen (6) s√• langt ned, som den kan komme, og hold den nede i mindst 6 sekunder, s√• du er sikker p√•, at hele dosen bliver indgivet ‚Äď du h√łrer et klik, n√•r du begynder at trykke p√• knappen, hvilket er normalt.
 • Tr√¶k pennen langsomt ud. Vigtigt: Kontroll√©r, at displayet viser ‚Äô0‚Äô.

3. Efter injektionen

3/a Fjern kanylen

 • Skub forsigtigt den ydre kanyleh√¶tte (9) tilbage p√• penkanylen (7).
 • Tag fat om den ydre kanyleh√¶tte (9), og skru penkanylen af (7).
 • Bortskaf altid penkanylerne p√• sikker vis i en kanylebeholder eller i henhold til l√¶gens anvisninger.

3/b Opbevaring af din pen

 • S√¶t h√¶tten (1) p√• pennen igen.
 • L√¶g pennen tilbage i k√łleskabet mellem 2 og 8 ¬įC umiddelbart efter brug.

3/c Bortskaffelse af pennen

N√•r du skal bortskaffe pennen efter 28 dages brug, skal du g√łre det forsigtigt, og som beskrevet i afsnittet ‚ÄúBortskaffelse af Terrosa Pen og brugte kanyler‚ÄĚ p√• bagsiden af denne brugsanvisning.

Fejlfinding

F√łlg instruktionerne i tabellen, hvis du har sp√łrgsm√•l ang√•ende brugen af Terrosa Pen:

ProblemL√łsning
1. Der ses sm√• luftbobler i cylinderampullen.En lille luftboble vil ikke p√•virke dosen eller medf√łre skade.
2. Kanylen kan ikke sættes fast.Brug en anden kanyle i stedet. Kontakt kundeservice, hvis den anden kanyle heller ikke kan sættes fast.
3. Kanylen er √łdelagt/b√łjet/kn√¶kket.Brug en anden kanyle i stedet.
4. Jeg fors√łgte ved et uheld at foretage injektionen uden en p√•sat kanyle.S√¶t en kanyle p√•. Du vil se nogle dr√•ber komme ud. Pennen er nu klar til brug igen. Indstil dosen, og gennemf√łr injektionen.
5. Doseringsknappen kan ikke drejes op til pilesymbolet.M√¶ngden af l√¶gemiddel, der er tilbage i Terrosa Pen, er mindre end 80 mikroliter. Brug en ny Terrosa Pen.
6. Displayet vender ikke tilbage til positionen ‚Äô0‚Äô efter injektionen.Gentag ikke injektionen p√• den samme dag. Brug en ny kanyle, og gennemf√łr injektionen den n√¶ste dag. Brug ikke denne pen, hvis displayet stadig ikke vender tilbage til positionen ‚Äô0‚Äô efter injektionen. Kontakt kundeservice.
7. Der observeres spild fra pennen.Brug ikke denne pen. Kontakt kundeservice.

Andre vigtige oplysninger

 • Den fyldte Terrosa Pen indeholder 28 daglige faste doser √† 80 mikroliter Terrosa injektionsv√¶ske, opl√łsning til behandling af osteoporose.
 • Overf√łr ikke l√¶gemidlet til en injektionsspr√łjte.
 • Brug kun din Terrosa Pen, som anvist af din l√¶ge, i denne brugsanvisning og i indl√¶gssedlen til Terrosa.
 • Brug en ny kanyle til hver injektion.
 • Terrosa Pen kan bruges af patienter over 18 √•r, der injicerer sig selv, af sundhedspersoner og af tredjeparter s√•som voksne familiemedlemmer.
 • Terrosa Pen m√• ikke bruges af blinde eller synsh√¶mmede patienter uden hj√¶lp fra en opl√¶rt og rask person. Kontakt din l√¶ge i tilf√¶lde af h√łre- eller h√•ndteringsproblemer.

Kontakt vores kundeservice, hvis du har sp√łrgsm√•l vedr√łrende brug af Terrosa Pen.

Telefonnummer: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXX

Kompatible penkanyler

 • Clickfine penkanyle 29 til 31 gauge (diameter 0,25-0,33 mm) og en l√¶ngde p√• 12, 10, 8 eller 6 mm.
 • BD Micro-Fine penkanyle 29 til 31 gauge (diameter 0,25-0,33 mm) og en l√¶ngde p√• 12,7, 8 eller 5 mm.

Opbevaring og vedligeholdelse af Terrosa Pen

 • Opbevar ikke Terrosa Pen med en isat kanyle, da dette kan medf√łre, at der dannes luftbobler i cylinderampullen.
 • Transport√©r og opbevar Terrosa Pen ved temperaturer mellem 2-8 ¬įC.
 • Opbevar ikke din Terrosa Pen i fryseren. Bortskaf pennen, og brug en ny Terrosa Pen, hvis l√¶gemidlet har v√¶ret nedfrosset.
  • Opbevar din Terrosa Pen og penkanylerne utilg√¶ngeligt for b√łrn.
  • H√•ndter din pen forsigtigt. Undg√• at tabe pennen og at lade den ramme ind i h√•rde overflader. Beskyt den mod vand, st√łv og fugt.
  • En fugtig klud er nok til at reng√łre Terrosa Pen. Brug ikke alkohol, andre opl√łsningsmidler eller reng√łringsmidler. Neds√¶nk aldrig Terrosa Pen i vand, da dette kan beskadige den.
  • Brug ikke din Terrosa Pen, hvis den er beskadiget, eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt den fungerer korrekt.

Bortskaffelse af Terrosa Pen og brugte kanyler

 • Terrosa Pen skal bortskaffes 28 dage efter f√łrste brug.
 • F√łr du bortskaffer Terrosa Pen, skal du altid fjerne penkanylen.
 • L√¶g brugte kanyler i en kanylebeholder eller anden beholder af h√•rd plast med et sikret l√•g. Du m√• ikke smide kanylerne direkte i skraldespanden.
 • Du m√• ikke genbruge den fyldte kanylebeholder.
 • Sp√łrg l√¶gen eller apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe pennen og kanylebeholderen.
 • Anvisningerne vedr√łrende kanyleh√•ndtering er ikke ment som en erstatning for lokale, sundhedsprofessionelle eller institutionelle politikker.

Indehaver af markedsf√łringstilladelsen: Gedeon Richter Plc., Ungarn

Fremstillet af Gedeon Richter Plc., Ungarn

Denne brugermanual blev senest ændret