Terrosa Pen

Video

Pakuotės lapelis

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

Terrosa 20 mikrogramų/80 mikrolitrų injekcinis tirpalas
teriparatidas (teriparatidum)

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

 • Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
 • Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
 • Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).
 • Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į  gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

 1. Kas yra Terrosa ir kam jis vartojamas
 2. Kas žinotina prieš vartojant Terrosa
 3. Kaip vartoti Terrosa
 4. Galimas šalutinis poveikis
 5. Kaip laikyti Terrosa
 6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra Terrosa ir kam jis vartojamas

Terrosa sudėtyje yra veikliosios medžiagos teriparatido, kuris vartojamas kaulams stiprinti ir jų lūžių rizikai mažinti stimuliuojant kaulų formavimąsi.

Terrosa vartojamas suaugusių žmonių osteoporozei gydyti. Osteoporozė – tai liga, kurios metu kaulai išretėja ir pasidaro trapūs. Šia liga ypač dažnai serga moterys po menopauzės, bet gali sirgti ir vyrai. Be to, osteoporozė dažnai pasireiškia vaistais, vadinamais kortikosteroidais, gydomiems žmonėms.

2. Terrosa vartoti draudžiama

Terrosa vartoti negalima:

 • jeigu yra alergija teriparatidui arba kuriai nors pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje);
 • jeigu padidėjusi kalcio koncentracija Jūsų kraujyje (jau esanti hiperkalcemija);
 • jeigu yra sunkus inkstų veiklos sutrikimas;.
 • jeigu kada nors buvo nustatytas kaulų vėžys arba kitoks į kaulus išplitęs (metastazinis) vėžys;
 • jeigu yra tam tikra kaulų liga (jeigu sergate kaulų liga, pasakykite apie tai gydytojui);
 • jeigu dėl neaiškių priežasčių yra padidėjęs šarminės fosfatazės aktyvumas Jūsų kraujyje, kadangi tai gali reikšti, kad sergate kaulų Pedžeto liga (liga, dėl kurios atsiranda nenormalių pokyčių kauluose). Jeigu abejojate, klauskite gydytojo;
 • jeigu buvo taikytas kaulus apimantis gydymas radioaktyviaisiais spinduliais;
 • jeigu esate nėščia arba žindote kūdikį.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Terrosa gali padidinti kalcio kiekį Jūsų kraujyje ar šlapime.

Pasitarkite su gydytoju prieš pradėdami vartoti ir vartodami Terrosa:

 • jeigu vargina nepraeinantis pykinimas, vėmimas, vidurių užkietėjimas, energijos stoka ar raumenų silpnumas. Tai gali būti per didelės kalcio koncentracijos Jūsų kraujyje požymiai;
 • jeigu sergate arba anksčiau sirgote inkstų akmenlige;
 • jeigu sergate inkstų liga (yra vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas).

Kai kurie pacientai po pirmųjų kelių dozių pavartojimo gali jaustis apsvaigę arba patirti dažną širdies plakimą. Pirmąsias Terrosa dozes reikia leisti tokiomis sąlygomis, kad pajutę apsvaigimą,  galėtumėte iš karto atsisėsti arba atsigulti.

Rekomenduojamos 24 mėnesių gydymo trukmės ilginti negalima.

Prieš įstatydami užtaisą į Terrosa švirkštiklį, ant išorinės užtaiso dėžutės pasižymėkite užtaiso serijos numerį (Lot) ir pirmosios injekcijos datą bei nurodykite šią informaciją  pranešdami apie bet kokį šalutinį poveikį. 

Terrosa negalima vartoti augantiems suaugusiesiems.

Vaikams ir paaugliams

Terrosa negalima vartoti vaikams ir paaugliams (jaunesniems kaip 18 metų).

Kiti vaistai ir Terrosa

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Tai yra svarbu, nes kai kurie vaistai (pvz., digoksinas ar širdies glikozidai, t. y. vaistai, kuriais gydoma širdies liga) gali sąveikauti su teriparatidu.

Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas

Terrosa nėštumo metu ar žindymo laikotarpiu vartoti negalima. Vaisingo amžiaus moterys turi naudoti veiksmingą kontracepcijos metodą gydymo Terrosa metu. Jeigu pastojote vartodama Terrosa, Terrosa vartojimą reikia nutraukti. Prieš vartojant šį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Suleidus Terrosa, kai kuriems pacientams gali svaigti galva. Jeigu jaučiatės apsvaigę, vairuoti ir valdyti mechanizmų negalima tol, kol pradėsite jaustis geriau.

Terrosa sudėtyje yra natrio

Šio vaisto dozėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės.

3. Kaip vartoti Terrosa

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į  gydytoją arba vaistininką.

Rekomenduojama dozė yra 20 mikrogramų (atitinkanti 80 mikrolitrų), kurią kasdien vieną kartą per parą reikia suleisti po šlaunies ar pilvo oda (injekcija po oda).

Kad lengviau prisimintumėte susileisti vaisto, leiskite jį kiekvieną dieną tuo pačiu laiku. Terrosa galima susileisti valgio metu. Vartokite Terrosa kiekvieną dieną visą gydytojo skirtą laiką. Bendra Terrosa vartojimo trukmė neturi viršyti 24 mėnesių. Daugiau negu vieną 24 mėn. trukmės gydymo šiuo vaistu kursą per visą gyvenimą Jums taikyti negalima.

Gydytojas gali Jums patarti Terrosa vartoti kartu su kalciu ir vitaminu D. Gydytojas Jums pasakys, kokią jų dozę reikia vartoti kasdien.

Terrosa galima vartoti valgant arba nevalgius.

Terrosa užtaisai pritaikyti naudoti tik su Terrosa švirkštikliu t.y. su daugiakartinio naudojimo daugiadoziu vaistų švirkštikliu ir tinkamomis adatomis. Terrosa pakuotėje švirkštiklio ir adatų nėra. Tačiau gydymui pradėti reikia naudoti užtaiso ir švirkštiklio pakuotę, kurioje yra  viena vidinė Terrosa užtaiso dėžutė ir viena vidinė Terrosa švirkštiklio dėžutė.

Švirkštiklis turi būti naudojamas tik su injekcinėmis adatomis, pagamintomis pagal švirkštiklio adatų ISO standartą, nuo 29 G iki 31 G dydžio ( skersmuo 0,25 – 0,33 mm) ir 5 -12,7 mm ilgio, skirtomis tik poodinėms injekcijoms.

Prieš pirmąjį naudojimą įstatykite užtaisą į švirkštiklį. Kad vaistas būtų vartojamas tinkamai, labai svarbu tiksliai laikytis švirkštiklio naudojimo instrukcijos, kuri yra jo pakuotėje.

Kiekvienai injekcijai naudokite naują adatą; taip bus išvengta užteršimo; panaudotą adatą saugiai išmeskite.

Niekada nelaikykite švirkštiklio su uždėta adata.
Niekada nesidalinkite švirkštikliu su kitais asmenimis.
Nenaudokite Terrosa švirkštiklio kitiems vaistams (pvz., insulinui) suleisti.
Švirkštiklis pritaikytas tik Terrosa suleidimui.
Tuščių užtaisų negalima vėl užpildyti.
Terrosa tirpalo negalima sutraukti į švirkštą.

Terrosa suleisti reikia iš karto po to, kai išėmėte švirkštiklį su įstatytu užtaisu iš šaldytuvo. Iš karto po panaudojimo švirkštiklį su įstatytu užtaisu vėl padėkite į šaldytuvą. Po kiekvieno panaudojimo užtaiso iš švirkštiklio neišimkite. Užtaisą laikykite laikiklyje per visą 28 dienų gydymo laikotarpį.

Švirkštiklio paruošimas naudojimui

 • Kad Terrosa būtų suleistas teisingai, visada perskaitykite Terrosa švirkštiklio naudojimo instrukciją, kuri yra jo pakuotėje.
 • Prieš ruošdami užtaisą ar švirkštiklį, nusiplaukite rankas.
 • Prieš į švirkštiklį įdėdami užtaisą, patikrinkite jo tinkamumo laiką. Įsitikinkite, kad iki tinkamumo laiko pabaigos liko mažiausiai 28 dienos. Prieš pirmąjį vartojimą įdėkite užtaisą į švirkštiklį, kaip nurodyta jo instrukcijoje. Kalendoriuje pažymėkite kiekvieno užtaiso serijos numerį ir pirmosios injekcijos datą. Pirmosios injekcijos datą taip pat reikia užsirašyti ant Terrosa išorinės dėžutės (tam skirtame rėmeliu pažymėtame plotelyje: {Pirmojo naudojimo data}.
 • Įdėję naują užtaisą į švirkštiklį ir prieš pirmąją injekciją iš jo užtaisykite švirkštiklį laikydamiesi pakuotėje esančios instrukcijos. Po pirmosios injekcijos švirkštiklio iš naujo užtaisyti nereikia.

Terrosa suleidimas

 • Prieš suleisdami Terrosa, nuvalykite injekcijai pasirinktos vietos (šlaunies ar pilvo) odą, kaip nurodė gydytojas.
 • Švelniai suimkite nuvalytos odos raukšlę ir statmenai beskite adatą į odą. Paspauskite injekcinį mygtuką ir spausdami laikykite tol, kol dozės indikatorius grįš į pradinę padėtį.
 • Po injekcijos palikite adatą odoje 6 sekundes, kad visa dozė būtų suleista.
 • Kai injekcija baigta, ant švirkštiklio adatos  iš karto uždėkite išorinį apsauginį adatos dangtelį ir pasukite jį prieš laikrodžio rodyklę; taip nuimsite švirkštiklio adatą. Tokiu būdu likęs Terrosa tirpalas išliks sterilus ir nenutekės iš švirkštiklio. Tai taip pat neleis orui patekti į užtaisą ir neleis adatai užsikimšti.
 • Uždėkite dangtelį ant švirkštiklio. Užtaisą palikite švirkštiklyje.

Ką daryti pavartojus per didelę Terrosa dozę?

Jeigu per klaidą suleidote didesnę nei reikia Terrosa dozę, kreipkitės į gydytoją ar vaistininką. Vaisto perdozavus, tikėtini simptomai yra pykinimas, vėmimas, galvos svaigimas ir galvos skausmas.

Pamiršus pavartoti Terrosa

Jei pamiršote injekciją arba negalite vaisto susileisti įprastu laiku, susileiskite vaisto dozę kiek galima greičiau tą pačią dieną. Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę. Suleisti daugiau kaip vieną dozę per parą negalima.

Nustojus vartoti Terrosa

Jeigu nusprendėte nutraukti gydymą Terrosa, aptarkite tai su savo gydytoju. Gydytojas Jums patars ir nuspręs, kiek laiko Jūs turite būti gydomi Terrosa.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Dažniausias šalutinis poveikis yra galūnių skausmas (labai dažnas, gali pasireikšti ne rečiau kaip 1 iš 10 asmenų). Kitas dažnas šalutinis poveikis (pasireiškia rečiau kaip 1 iš 10 asmenų) yra pykinimas, galvos skausmas ir galvos svaigimas. Jeigu suleidus vaisto pradeda svaigti galva (pasireiškia apsvaigimas), turite atsisėsti arba atsigulti, kol savijauta pagerės. Jeigu savijauta nepagerėja, turite susisiekti su gydytoju prieš tęsdami gydymą. Buvo pranešta apie su teriparatido vartojimu susijusius apalpimo atvejus.

Jeigu patiriate diskomfortą, pavyzdžiui, odos paraudimą, skausmą, patinimą, niežulį, kraujosruvas arba nedidelį kraujavimą, injekcijos vietoje (gali pasireikšti dažnai), toks poveikis turi išnykti per keletą dienų ar savaičių. Priešingu atveju apie tai kiek galima greičiau pasakykite savo gydytojui. 

Retai (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 1 000 asmenų), kai kuriems pacientams gali atsirasti alerginės reakcijos, pasireiškiančios dusuliu, veido patinimu, išbėrimu ir krūtinės skausmu. Šios reakcijos paprastai pasireiškia netrukus po injekcijos. Retais atvejais gali pasireikšti sunki ir galimai pavojinga gyvybei alerginė reakcija, įskaitant anafilaksiją.

Kitas šalutinis poveikis

Dažnas (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 10 asmenų)

 • cholesterolio koncentracijos kraujyje padidėjimas;
 • depresija;
 • neuralginis kojų skausmas;
 • alpulys;
 • sukimosi jutimas;
 • neritmiškas širdies plakimas;
 • dusulys;
 • padidėjęs prakaitavimas;
 • raumenų mėšlungis;
 • energijos stoka;
 • nuovargis;
 • krūtinės skausmas;
 • žemas kraujospūdis;
 • rėmuo (skausmo ar deginimo pojūtis žemiau krūtinkaulio);
 • vėmimas;
 • vamzdelio, kuriuo maistas patenka į Jūsų skrandį, išvarža (stemplės angos išvarža);
 • maža hemoglobino koncentracija arba mažas raudonųjų kraujo ląstelių skaičius (anemija).

Nedažnas (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 100 asmenų)

 • padažnėjęs širdies plakimas;
 • nenormalus širdies ūžesys;
 • dusulys;
 • hemorojus;
 • atsitiktinis pasišlapinimas arba šlapimo nutekėjimas;
 • staigus varymas šlapintis;
 • kūno masės padidėjimas;
 • inkstų akmenys;
 • raumenų skausmas ir sąnarių skausmas. Kai kuriems pacientams pasireiškė stiprūs nugaros diegliai arba skausmas, dėl kurio tenka gydytis ligoninėje;
 • kalcio koncentracijos kraujyje padidėjimas;
 • šlapimo rūgšties koncentracijos kraujyje padidėjimas.
 • fermento, vadinamo šarmine fosfataze, aktyvumo padidėjimas.

Retas (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 1 000 asmenų)

 • inkstų funkcijos susilpnėjimas, įskaitant inkstų veiklos nepakankamumą;
 • patinimas, dažniausiai plaštakų, pėdų arba blauzdų.

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5. Kaip laikyti Terrosa

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant kartono dėžutės ir užtaiso po “Tinka iki“/“EXP“  nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Laikyti šaldytuve (2 °C–8 °C). Negalima užšaldyti.

Užtaisą laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Po pirmosios injekcijos Terrosa galima vartoti ne ilgiau kaip 28 dienas, jeigu švirkštiklis su įstatytu užtaisu  laikomas šaldytuve (2 °C–8 °C).

Nedėkite užtaiso šalia šaldymo kameros, kad neužšaltų. Jeigu Terrosa yra arba buvo užšaldytas, jo vartoti negalima.

Kiekvieną užtaisą, net jeigu jis ne visiškai išnaudotas, po 28 dienų po pirmojo pavartojimo reikia tinkamai išmesti.

Terrosa yra skaidrus bespalvis tirpalas. Jeigu tirpale yra kietųjų dalelių arba tirpalas drumstas ar su atspalviu, Terrosa vartoti negalima.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Terrosa sudėtis

 • Veiklioji medžiaga yra teriparatidas. Kiekvienoje 80 mikrolitrų dozėje yra 20 mikrogramų teriparatido. Viename 2,4 ml užtaise yra 600 mikrogramų teriparatido (atitinka 250 mikrogramų/ml).
 • Pagalbinės medžiagos  yra ledinė acto rūgštis, manitolis, metakrezolis, natrio acetatas trihidratas,  vandenilio chlorido rūgštis (pH koreguoti), natrio hidroksidas (pH koreguoti), injekcinis vanduo (žr. 2 skyriaus skirsnį Terrosa sudėtyje yra natrio“).

Terrosa išvaizda ir kiekis pakuotėje

Terrosa yra bespalvis skaidrus injekcinis tirpalas (injekcija). Tiekiamas užtaisais po  2,4 ml tirpalo, kurio pakanka 28 dozėms.
Pakuotės dydžiai: 1 užtaisas arba 3 užtaisai, tiekiami folija užlydytame plastiko dėkle ir supakuoti kartono dėžutėje.

Terrosa užtaiso ir švirkštiklio pakuotė: 1 Terrosa užtaisas folija užlydytame plastiko dėkle ir vidinėje kartono dėžutėje bei 1 Terrosa švirkštiklis vidinėje kartono dėžutėje.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Registruotojas ir gamintojas

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21.
1103 Budapest
Vengrija

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas {MMMM-mmdd}

Kiti informacijos šaltiniai

Išsamią informaciją apie šį vaistą taip pat galite gauti išmaniuoju telefonu nuskaitę toliau ir ant išorinės dėžutės nurodytą QR kodą. Tą pačią informaciją rasite šiuo interneto tinklalapio adresu: www.terrosapatient.com

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.

Terrosa švirkštiklio naudojimo instrukcija

Daugiakartinio naudojimo švirkštiklis turi būti naudojamas su Terrosa užtaisais poodinėms injekcijoms

Naudodami Terrosa švirkštiklį, visada laikykitės nurodymų, pateiktų toliau ir paskutiniame puslapyje.

Terrosa švirkštiklio dalys

Švirkštiklio paruošimas – naudojimas pirmą kartą/užtaisų keitimas

Ant naujo užtaiso užsirašykite pirmosios injekcijos datą. Taip Jūs žinosite, kada pradėjote naudoti  užtaisą, kuriame yra 28 kasdieninės dozės (taip pat žr. Terrosa pakuotės lapelio 2 skyriaus skirsnį „Įspėjimai ir atsargumo priemonės“ ir 3 skyriaus skirsnį „Švirkštiklio paruošimas naudojimui“.
Laikykitės nurodymų kiekvieną kartą naują Terrosa užtaisą įdėdami į Terrosa švirkštiklį. Šio veiksmo nereikia kartoti kaskart prieš kasdieninę injekciją, priešingu atveju Terrosa dozių  neužteks 28 dienoms.

Perskaitykite atskirai pridedamą Terrosa užtaiso pakuotės lapelį.

A: Nuimkite švirkštiklio dangtelį.

B: Nuimkite užtaiso laikiklį jį pasukdami (sujungimas bajonete).

C: Išimkite tuščią užtaisą, jei keičiate jį nauju. Įdėkite naują Terrosa užtaisą į užtaiso laikiklį, pirmiausia įstatydami metalinį gofruotą užtaiso dangtelį.

D: Pirštu atsargiai paspauskite srieginį strypelį tiesia linija tiek, kiek jis lįs. Tai nebūtina, kai strypelis jau yra pradinėje padėtyje, tokioje kaip pirmojo vartojimo metu. Srieginis strypelis negali būti įstumtas visas į švirkštiklio korpusą.

E: Užtaiso laikiklį prijunkite prie švirkštiklio korpuso pasukdami jį 90 laipsnių kampu, kol jis sustos.

F: Uždėkite naują švirkštiklio adatą taip:

 • Nuimkite nulupamą plėvelę.
 • Laikrodžio rodyklės kryptimi prisukite švirkštiklio adatą prie užtaiso laikiklio. Įsitikinkite, ar švirkštiklio adata yra uždėta teisingai ir tvirtai laikosi prie užtaiso laikiklio.
 • Nuimkite išorinį adatos dangtelį ir pasilikite jį.
 • Nuimkite vidinį adatos dangtelį ir jį išmeskite.

Uždedant adatą gali nulašėti keletas lašų, tai normalu.

G: Užtaisymas

Įdėjus naują užtaisą ir prieš pirmąją injekciją iš kiekvieno užtaiso, švirkštiklį reikia užtaisyti.

 • Dozavimo rankenėlę laikrodžio rodyklės kryptimi sukite tol, kol du indikatoriaus brūkšneliai susilygiuos. Dozės nustatymo metu juntamas pasipriešinimas ir girdimas švirkštiklio leidžiamas spragsėjimas.
 • Švirkštiklį laikykite adata į viršų.
 • Injekcijos mygtuką visiškai įspauskite vidun. Laikykite jį įspaustą tol, kol dozės indikatorius grįš į pradinę padėtį. Pro adatos galiuką išstumkite keletą vaisto lašų.

Jei nepasirodo nė lašelis, pakartokite G skirsnyje nurodytus veiksmus, kol pasirodys lašai. Nekartokite G skirsnyje nurodytų veiksmų daugiau kaip keturis kartus, bet laikykitės nurodymų, pateiktų paskutiniame puslapyje, skyrelyje „Problemų sprendimas”.

Dozės suleidimas naudojant Terrosa švirkštiklį

Su muilu kruopščiai nusiplaukite rankas, kad sumažėtų infekcijos rizika.

Įsitikinkite, kad yra paruošti:

 • Terrosa švirkštiklis su įdėtu užtaisu
 • atitinkama švirkštiklio adata
 • nepraduriama aštriems daiktams skirta talpyklė adatoms išmesti.

Nenaudokite švirkštiklio, jeigu užtaisas yra drumstas, pakitusios spalvos ar su matomomis dalelėmis.

Perskaitykite atskirai pridedamą Terrosa užtaiso pakuotės lapelį.

1. Uždėkite adatą

Kiekvienai injekcijai naudokite naują adatą. Švirkštiklio adatos nenaudokite, jei pakuotė yra pažeista arba atidaryta ne Jūsų pačių.

Pastaba: Adatos keisti nereikia, jei naudojama iš kart po švirkštiklio paruošimo. Tokiu atveju pereikite prie 2 punkto nurodymų „Dozės nustatymas ir suleidimas”.

 • Nuimkite nulupamą plėvelę.
 • Laikrodžio rodyklės kryptimi prisukite švirkštiklio adatą prie užtaiso laikiklio. Įsitikinkite, ar švirkštiklio adata yra uždėta teisingai ir tvirtai laikosi prie užtaiso laikiklio.
 • Nuimkite išorinį adatos dangtelį ir pasilikite jį.
 • Nuimkite vidinį adatos dangtelį ir jį išmeskite.

Uždedant adatą gali nulašėti keletas lašų, tai normalu.

2. Dozės nustatymas ir suleidimas

Įspėjimas: Įsitikinkite, kad vartojate tinkamą vaistą. Patikrinkite užtaiso etiketę prieš įdėdami jį į užtaiso laikiklį.

 • Kasdieninę 80 mikrolitrų paros dozę nustatykite, dozavimo rankenėlę sukdami laikrodžio rodyklės kryptimi tol, kol ji sustos ir nebesileis sukama. Įsitikinkite, kad dozatoriaus langelyje matyti strėlės ženklas ir jis lygiuojasi su indikatoriaus brūkšneliu. Dozės nustatymo metu juntamas pasipriešinimas ir girdimas švirkštiklio leidžiamas spragsėjimas. Daugiau dozavimo rankenėlės nebesukite.

Pastaba: Jei užtaise yra mažiau nei80 mikrolitrų, dozavimo rankenėlės neįmanoma pasukti laikrodžio rodyklės kryptimi iki strėlės ženklo. Tokiu atveju nuimkite adatą, pakeiskite užtaisą ir vėl paruoškite švirkštiklį taip, kaip nurodyta aukščiau.

 • pasirinkite tinkamą injekcijai vietą ir odą paruoškite taip, kaip nurodė gydytojas. Nykščiu ir rodomuoju pirštu švelniai sugnybkite odą. Stačiu kampu švelniai smeikite adatą į odą, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

Įspėjimas: Stenkitės, kad adata neužlinktų ar nelūžtų.Nekraipykite švirkštiklio su į odą įsmeigta adata. Kraipant švirkštiklį, adata gali sulinkti ar nulūžti. Jei nulūžusi adata liktų įsmigusi odoje, nedelsdami pasitarkite su gydytoju.

 • Spaukite injekcijos mygtuką, kol dozės indikatorius grįš į pradinę padėtį. Palaukite dar 6 sekundes, tada ištraukite adatą.
 • Lėtai ištraukite švirkštiklį. Patikrinkite, ar vaizdas dozatoriaus langelyje  grįžo į pradinę padėtį, kad įsitikintumėte, jog suleista visa dozė.

3. Švirkštiklio adatos nuėmimas

 • Ant adatos atsargiai uždėkite išorinį adatos dangtelį.
 • Švirkštiklio adatą nuimkite adatos dangtelį sukdami prieš laikrodžio rodyklę. Adatą išmeskite tinkamai, pvz., patalpindami į nepraduriamą aštriems daiktams skirtą talpyklę.

4. Švirkštiklio dangtelį uždėkite atgal

 • Iš Terrosa švirkštiklio užtaiso neišimkite, kol jis nebus tuščias.
 • Po kiekvieno panaudojimo švirkštiklio dangtelį uždėkite atgal.
 • Po panaudojimoTerrosa švirkštiklį su jame esančiu užtaisu nedelsdami įdėkite atgal į šaldytuvą ir laikykite 2 – 8 °C temperatūroje.

Pastaba sveikatos priežiūros specialistams

Adatų naudojimo ir išmetimo instrukcijas gali pakeisti vietiniai sveikatos priežiūros ar kiti instituciniai atliekų tvarkymo reikalavimai.

Papildoma informacija

Daugkartinio naudojimo fiksuotos dozes švirkštiklis sukurtas patogiam Terrosa vartojimui gydant osteoporozę. Kiekviename Terrosa užtaise yra 28 dozės po 80 mikrolitrų Terrosa.
Terrosa švirkštiklį naudokite tiksliai taip, kaip skyrė gydytojas, ir kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje ir Terrosa pakuotės lapelyje.
Terrosa švirkštiklį gali naudoti vyresni nei 18 metų pacientai, patys sau susileidžiantys vaistų, sveikatos priežiūros specialistai ir tretieji asmenys, pavyzdžiui, suaugę giminaičiai.
Terrosa švirkštiklio negalima naudoti akliesiems bei silpnaregiams pacientams be apmokytų asmenų pagalbos. Pasitarkite su gydytoju, jei turite klausos ar apsitarnavimo problemų.

Švirkštiklio adatos turi būti naudojamos tik vieną kartą; Terrosa užtaisas gali būti naudojamas tik vienam asmeniui.

Terrosa švirkštiklio laikymas ir priežiūra

 • Su švirkštikliu elkitės atsargiai. Nemėtykite švirkštiklio ir stenkitės, kad jis neatsitrenktų  į kietą paviršių. Saugokite nuo vandens, dulkių ir drėgmės.
 • Terrosa švirkštiklį valykite drėgna audinio skiaute. Nenaudokite alkoholio, kitų tirpiklių ar valymo priemonių. Niekada nenardinkite Terrosa švirkštiklio į vandenį, tai gali pakenkti švirkštikliui.
 • Nenaudokite Terrosa švirkštiklio, jei jis yra pažeistas arba abejojate, ar jis veikia tinkamai.
 • Terrosa švirkštiklį su įdėtu užtaisu transportuokite ir laikykite temperatūroje, kuri nurodyta atskirai pateiktame Terrosa pakuotės lapelyje.
 • Terrosa švirkštiklį, užtaisus ir švirkšiklio adatas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 • Nelaikykite Terrosa švirkštiklio su uždėta adata, nes taip užtaise gali susidaryti oro burbuliukų.

Terrosa švirkštiklio ir panaudotų priedų tvarkymas

Terrosa švirkštiklį tinkamas naudoti dvejus metus. Prieš išmesdami Terrosa švirkštiklį, visada nuimkite švirkštiklio adatą ir išimkite užtaisą. Adatas ir panaudotus užtaisus reikia išmesti atskirai ir saugiai. Terrosa švirkštiklį reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

Įspėjimai

Laikykitės šioje instrukcijoje pateiktų nurodymų. Nesilaikant nurodymų, kyla neteisingo vaisto vartojimo, netikslaus dozavimo, užkrato perdavimo ar infekcijos pavojus. Jei nerimaujate dėl su sveikata susijusių dalykų, nedelsdami kreipkitės į gydytoją patarimo.

Problemų sprendimas

Jei turite klausimų, susijusių su Terrosa švirkštiklio naudojimu, laikykitės lentelėje pateiktų nurodymų:

Klausimas Atrakymas
1. Užtaise matomi maži oro burbuliukai. Maži oro burbuliukai neturi poveikio dozei ir yra nekenksimingi.
2. Nepavyksta uždėti adatą. Naudokite kitą adatą.
3. Adata sulūžusi/ kreiva/užlinkusi. Naudokite kitą adatą.
4. Dozės nustatymo metu švirkštiklyje nepasigirsta garsinis signalas. Šio švirkštiklio nenaudokite.
5. Švirkštiklio paruošimo metu, atliekant skirsnyje „G: užtaisymas”nurodytus veiksmus, iš adatos galiuko neišteka nė lašas vaisto. Pakeiskite adatą ir pakartokite užtaisymo veiksmus, kaip nurodyta švirkštiklio paruošimo skirsniuose „F” ir „G”.
Jei vistiek neišteka nė lašas vaisto, nenaudokite šio švirkštiklio.
6. Sukamosios dozavimo rankenėlės nepavyksta pasukti laikrodžio rodyklės kryptimi iki strėlės ženklo. Užtaise yra likę mažiau nei 80 mikrolitrų Terrosa. Pakeiskite užtaisą bei  švirkštiklio adatą ir užtaisykite švirkštiklį laikydamiesi švirkštiklio paruošimo nurodymų.
7. Po injekcijos vaizdas dozatoriaus langelyje  negrįžo į pradinę padėtį. Nekartokite injekcijos tą pačią dieną.
Kitą dieną injekcijai naudokite kitą adatą.
Nustatykite dozę ir atlikite injekciją kaip nurodyta 2 skirsnyje „Dozės nustatymas ir suleidimas”.
Jei po injekcijos vaizdas dozatoriaus langelyje vistiek negrįžo į pradinę padėtį, šio švirkštiklio nebenaudokite.
8. Matomas skysčio tekėjimas iš švirkštiklio Šio švirkštiklio nebenaudokite.
9. Dozavimo rankenėlė netyčia pasukta laikrodžio rodyklės kryptimi jau atlikus injekciją. Kaip sugrąžinti dozavimo rankenėlę į pradinę padėtį? Nespauskite injekcijos mygtuko. Tiesiog pasukdami prieš laikrodžio rodyklę grąžinkite dozavimo rankenėlę į pradinę padėtį.