Terrosa Pen

VIDEO

UPUTA O LIJEKU

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Terrosa 20 mikrograma/80 mikrolitara otopina za injekciju
teriparatid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Terrosa i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati lijek Terrosa
 3. Kako primjenjivati lijek Terrosa
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati lijek Terrosa
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Terrosa i za što se koristi

Terrosa sadrži djelatnu tvar teriparatid, koja se koristi za jačanje kostiju i smanjuje rizik od prijeloma tako što potiče stvaranje kosti.

Terrosa se koristi za liječenje osteoporoze u odraslih osoba. Osteoporoza je bolest koja kosti čini tankima i krhkima. Ta je bolest osobito česta u žena nakon menopauze, no može se javiti i u muškaraca. Osteoporoza se često javlja i u bolesnika koji primaju lijekove koji se nazivaju kortikosteroidi.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati lijek Terrosa

Nemojte primjenjivati lijek Terrosa

 • ako ste alergični na teriparatid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
 • ako imate visoke razine kalcija u krvi (otprije postojeća hiperkalcijemija).
 • ako imate ozbiljnih tegoba s bubrezima.
 • ako ste ikada imali rak kosti ili su se neke druge vrste raka proširile (metastazirale) u kosti.
 • ako bolujete od određenih bolesti kostiju. Ako imate neku koštanu bolest, obavijestite o tome svog liječnika.
 • ako imate nerazjašnjena povišenja vrijednosti alkalne fosfataze u krvi, što znači da možda bolujete od Pagetove bolesti kostiju (bolest kod koje dolazi do abnormalnih promjena na kostima). Provjerite sa svojim liječnikom ako niste sigurni.
 • ako ste primili terapiju zračenjem koja je obuhvaćala kosti.
 • ako ste trudni ili dojite.

Upozorenja i mjere opreza

Terrosa može povećati količinu kalcija u krvi ili mokraći.

Obratite se svom liječniku prije ili tijekom liječenja lijekom Terrosa:

 • ako imate stalne mučnine, povraćate, imate zatvor, osjećate nedostatak energije ili slabost u mišićima. To mogu biti znakovi prekomjerne količine kalcija u krvi.
 • ako patite od bubrežnih kamenaca ili ste nekada imali bubrežne kamence.
 • ako imate tegoba s bubrezima (umjereno oštećenje bubrega).

U nekih se bolesnika nakon prvih nekoliko doza lijeka Terrosa može javiti omaglica ili ubrzano kucanje srca. Prve injekcije lijeka Terrosa primijenite na mjestu gdje možete odmah sjesti ili leći ako osjetite omaglicu.

Ne smije se prekoračiti preporučeno trajanje liječenja od 24 mjeseca.

Prije stavljanja uloška u Terrosa Pen zapišite broj serije (Lot) uloška i datum njegove prve injekcije na vanjsku kutiju uloška. Te informacije trebate navesti pri prijavljivanju bilo kakvih nuspojava.

Terrosa se ne smije primjenjivati u odraslih osoba u rastu.

Djeca i adolescenti

Terrosa se ne smije primjenjivati u djece i adolescenata (mlađih od 18 godina).

Drugi lijekovi i Terrosa

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako primjenjujete, nedavno ste primijenili ili biste mogli primijeniti bilo koje druge lijekove.

To je važno jer neki lijekovi mogu imati međudjelovanje s teriparatidom (npr. digoksin/digitalis, lijek za liječenje srčanih bolesti).

Trudnoća i dojenje

Nemojte primjenjivati lijek Terrosa ako ste trudni ili dojite. Ako ste žena reproduktivne dobi, morate koristiti djelotvorne metode kontracepcije tijekom primjene lijeka Terrosa. Ako zatrudnite tijekom primjene lijeka Terrosa, lijek Terrosa treba prekinuti. Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nakon injekcije lijeka Terrosa neki bolesnici mogu osjetiti omaglicu. Ako osjetite omaglicu, ne smijete upravljati vozilima i strojevima dok se ne budete osjećali bolje.

Terrosa sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako primjenjivati lijek Terrosa

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je 20 mikrograma (što odgovara 80 mikrolitara) jedanput na dan, a primjenjuje se injekcijom pod kožu (supkutanom injekcijom) u bedro ili trbuh.

Kako ne biste zaboravili primijeniti lijek, injicirajte ga svakoga dana u približno isto vrijeme. Lijek Terrosa možete injicirati u vrijeme obroka. Svakodnevno primjenjujte injekcije lijeka Terrosa sve dok Vam ih liječnik propisuje. Liječenje lijekom Terrosa ne smije trajati dulje od 24 mjeseca. Tijekom života ne smijete primiti više od jednog 24-mjesečnog ciklusa liječenja.

Liječnik će Vam možda savjetovati da uz lijek Terrosa uzimate kalcij i vitamin D. Liječnik će Vam reći koliko kalcija i vitamina D trebate uzimati svakoga dana.

Lijek Terrosa može se primjenjivati neovisno o uzimanju hrane.

Ulošci Terrosa namijenjeni su za uporabu samo sa Terrosa Pen višedoznim sustavom za isporuku lijeka namijenjenim za višekratnu uporabu i kompatibilnim iglama za brizgalicu. Brizgalica i igle za injekciju nisu uključene u pakiranje lijeka Terrosa. Međutim, za sam početak liječenja treba upotrijebiti pakiranje s uloškom i brizgalicom, koje sadrži jednu unutarnju kutiju s uloškom Terrosa i jednu unutarnju kutiju s Terrosa Pen brizgalicom.
Brizgalica se može koristiti s iglama za injekciju izrađenima sukladno ISO standardu za igle za brizgalicu, veličine 29 ‑ 31 G (promjer: 0,25 ‑ 0,33 mm) i duljine 5 mm – 12,7 mm, koje su namijenjene samo za supkutanu injekciju.

Prije prve uporabe, stavite uložak u brizgalicu. Za ispravnu primjenu ovog lijeka vrlo je važno pažljivo slijediti detaljne upute za uporabu brizgalice koje su priložene uz brizgalicu.

Upotrijebite novu iglu za svaku injekciju kako biste spriječili kontaminaciju i sigurno je zbrinite nakon uporabe.

Nikada ne spremajte brizgalicu s pričvršćenom iglom.
Nikada ne dijelite svoju brizgalicu s drugim osobama.
Ne koristite Terrosa Pen za injektiranje drugog lijeka (npr. inzulina).
Brizgalica je prilagođena samo za uporabu s lijekom Terrosa.
Nemojte ponovno puniti uložak.
Nemojte prebacivati lijek u štrcaljku.

Lijek Terrosa trebate injektirati ubrzo nakon što ste brizgalicu s umetnutim uloškom izvadili iz hladnjaka. Vratite brizgalicu s umetnutim uloškom u hladnjak odmah nakon uporabe. Nemojte uklanjati uložak iz brizgalice nakon svake primjene brizgalice. Čuvajte ga u držaču za uložak tijekom svih 28 dana primjene.

Priprema brizgalice za uporabu

 • Kako bi se osigurala pravilna primjena lijeka Terrosa uvijek pročitajte upute za uporabu za Terrosa Pen koje su priložene u kutiji s brizgalicom.
 • Operite ruke prije rukovanja uloškom ili brizgalicom.
 • Provjerite rok valjanosti na naljepnici uloška prije umetanja uloška u brizgalicu. Pazite da je ostalo najmanje 28 dana prije isteka roka valjanosti. Stavite uložak u brizgalicu prije prve uporabe kako je navedeno u uputama za brizgalicu. Zapišite u kalendar broj serije (Lot) svakog uloška i datum njegovog prvog injektiranja. Na kutiji lijeka Terrosa potrebno je također zapisati datum prve injekcije (pogledajte predviđen prostor na kutiji: {Prva primjena:}).
 • Nakon stavljanja novog uloška i prije prve injekcije iz tog uloška pripremite brizgalicu u skladu s priloženim uputama. Nakon primjene prve doze, nemojte ponovno pripremati brizgalicu.

Injektiranje lijeka Terrosa

 • Prije nego injektirate lijek Terrosa, očistite kožu na mjestu gdje namjeravate injektirati (bedro ili trbuh) prema uputama Vašeg liječnika.
 • Nježno primite nabor očišćene kože i ubodite iglu ravno u kožu. Pritisnite gumb za istiskivanje i držite ga pritisnutog sve dok se pokazivač doze ne vrati u početni položaj.
 • Nakon injektiranja ostavite iglu u koži šest sekundi kako biste bili sigurni da ste primili cjelokupnu dozu.
 • Čim ste završili injektiranje, stavite vanjsku zaštitnu kapicu na iglu brizgalice i okrećući suprotno od kazaljke na satu uklonite iglu s brizgalice. To će očuvati ostatak lijeka Terrosa sterilnim i spriječiti curenje iz brizgalice. Također će zaustaviti prodiranje zraka u uložak i spriječiti začepljenje igle.
 • Vratite kapicu na brizgalicu. Ostavite uložak u brizgalici.

Ako primijenite više lijeka Terrosa nego što ste trebali

Ako ste greškom primijenili više lijeka Terrosa nego što ste trebali, javite se svom liječniku ili ljekarniku.

Očekivani učinci predoziranja mogu biti mučnina, povraćanje, omaglica i glavobolja.

Ako ste zaboravili primijeniti lijek Terrosa

Ako ste zaboravili injekciju ili ne možete primijeniti svoj lijek u uobičajeno vrijeme, injektirajte ga što prije istoga dana. Nemojte primijeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. U istom danu ne smijete primijeniti više od jedne injekcije.

Ako prestanete primjenjivati lijek Terrosa

Ako razmišljate o prekidu liječenja lijekom Terrosa, razgovarajte o tome sa svojim liječnikom. Liječnik će Vas savjetovati i odlučiti koliko dugo se trebate liječiti lijekom Terrosa.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Najčešće nuspojave su bol u udovima (vrlo često, može se javiti u više od 1 na 10 osoba). Druge česte nuspojave (javljaju se u do 1 na 10 osoba) uključuju mučninu, glavobolju i omaglicu. Ako osjetite omaglicu (ošamućenost) nakon injekcije, sjednite ili legnite dok se ne budete osjećali bolje. Ako se ne osjećate bolje, nazovite liječnika prije nego nastavite liječenje. Zabilježeni su slučajevi nesvjestice nakon primjene teriparatida.

Ako imate neugodu oko mjesta injiciranja, poput crvenila kože, boli, oticanja, svrbeža, nastanka modrica ili blagog krvarenja (može se javiti često), te bi se nuspojave trebale povući za nekoliko dana ili tjedana. Ako se ne povuku, obratite se liječniku.

U nekih su se bolesnika rijetko (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba) pojavile alergijske reakcije, koje su uključivale nedostatak zraka, oticanje lica, osip i bol u prsnom košu. Te su se reakcije obično dešavale ubrzo nakon injekcije. U rijetkim se slučajevima mogu pojaviti ozbiljne alergijske reakcije koje mogu biti opasne po život, uključujući anafilaksiju.

Ostale nuspojave uključuju:

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

 • povišene razine kolesterola u krvi
 • depresija
 • bol živaca u nozi
 • nesvjestica
 • osjećaj vrtnje
 • nepravilno kucanje srca
 • zaduha
 • pojačano znojenje
 • grčevi mišića
 • nedostatak energije
 • umor
 • bol u prsištu
 • nizak krvni tlak
 • žgaravica (bol ili pečenje neposredno ispod prsne kosti)
 • povraćanje
 • izbočenje dijela želuca kroz ošit (hijatalna hernija)
 • niska razina hemoglobina ili malen broj crvenih krvnih stanica (anemija)

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

 • ubrzano kucanje srca
 • neuobičajen zvuk srca
 • nedostatak zraka
 • hemoroidi
 • istjecanje mokraće
 • pojačan nagon na mokrenje
 • porast tjelesne težine
 • bubrežni kamenci
 • bol u mišićima i zglobovima. Neki su bolesnici imali jake grčeve ili bolove u leđima, što je dovelo do prijema u bolnicu.
 • povišene razine kalcija u krvi
 • povišene razine mokraćne kiseline u krvi
 • povišene razine enzima koji se zove alkalna fosfataza

Rijetko (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba)

 • smanjena bubrežna funkcija, uključujući zatajenje bubrega
 • oticanje, uglavnom šaka, stopala i nogu

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati lijek Terrosa

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i ulošku iza oznake „Rok valjanosti” i „EXP”. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u hladnjaku (od 2°C – 8°C). Ne zamrzavati.
Uložak čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Terrosa se može primjenjivati najdulje 28 dana nakon prve injekcije ako se uložak/brizgalica s umetnutim uloškom čuva u hladnjaku (2°C do 8°C).

Pazite da uložak ne stavljate blizu zamrzivača u hladnjaku da se ne bi zamrznuo. Lijek Terrosa se ne smije upotrijebiti ako je zamrznut ili je bio zamrznut.

Svaki uložak morate na odgovarajući način zbrinuti nakon 28 dana od prve uporabe, čak i ako nije potpuno prazan.

Terrosa sadrži bistru i bezbojnu otopinu. Terrosa se ne smije primijeniti ako sadrži vidljive čestice ili je otopina zamućena ili obojana.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Terrosa sadrži

 • Djelatna tvar je teriparatid. Jedna doza od 80 mikrolitara sadrži 20 mikrograma teriparatida. Jedan uložak od 2,4 ml sadrži 600 mikrograma teriparatida (što odgovara 250 mikrograma po ml).
 • Drugi sastojci su: ledena acetatna kiselina, manitol, metakrezol, natrijev acetat trihidrat, kloridna kiselina (za podešavanje pH), natrijev hidroksid (za podešavanje pH), voda za injekcije (pogledajte odlomak „Terrosa sadrži natrij“ u dijelu 2).

Kako Terrosa izgleda i sadržaj pakiranja

Lijek Terrosa je bezbojna i bistra otopina za injekciju (injekcija). Dostupan je u ulošku. Jedan uložak sadrži 2,4 ml otopine, što je dovoljno za 28 doza.

Veličine pakiranja: 1 uložak ili 3 uloška u plastičnom podlošku koji je zatvoren poklopcem od folije i pakiran u kutiju.
Terrosa pakiranje s uloškom i brizgalicom: 1 Terrosa uložak u plastičnom podlošku koji je zatvoren poklopcem od folije i pakiran u unutarnju kutiju i 1 Terrosa Pen brizgalica pakirana u unutarnju kutiju.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21.
1103 Budimpešta
Mađarska

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Ostali izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su i skeniranjem QR koda koji se nalazi u nastavku ili na vanjskom pakiranju pomoću pametnog telefona. Iste informacije dostupne su također na sljedećem URL-u: www.terrosapatient.com

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu

Upute za uporabu

Terrosa Pen

Injekcijska brizgalica za višekratnu uporabu s ulošcima lijeka Terrosa za supkutanu injekciju

Prilikom uporabe brizgalice Terrosa Pen uvijek slijedite upute navedene u nastavku i na poleđini.

Dijelovi brizgalice Terrosa Pen

Priprema brizgalice – Prva primjena/zamjena uloška

Zapišite datum prve injekcije iz svakog novog uloška. Tako ćete znati kada je potrošeno 28 dnevnih doza iz uloška (pogledajte odlomke „Upozorenja i mjere opreza“ u dijelu 2 i „Priprema brizgalice za uporabu“ u dijelu 3 upute o lijeku za lijek Terrosa).

Pročitajte zasebnu uputu o lijeku za uloške lijeka Terrosa.

A: Skinite zatvarač s brizgalice.

B: Zakrenite i odvojite držač uloška (bajunetni spoj).

C: Ako mijenjate uložak, izvadite prazni uložak. Umetnite novi uložak s lijekom Terrosa u držač uloška tako da najprije uđe metalni zatvarač uloška.

D: Prstom pažljivo gurnite potisnik s navojem, ravno, koliko god ide. Ovaj korak nije potreban ako je potisnik već u početnom položaju, kao što je to slučaj kod prve primjene. Potisnik s navojem ne može se potpuno ugurati u kućište brizgalice.

E: Pričvrstite držač uloška na kućište tako da ga zakrenete za 90 stupnjeva, dok se ne zaustavi.

F: Pričvrstite novu iglu na brizgalicu kako je opisano u nastavku:

• Skinite odstranjivu foliju.

• Navijte iglu brizgalice na držač uloška okrećući je u smjeru kazaljke na satu. Uvjerite se da je igla brizgalice pravilno postavljena i čvrsto spojena s držačem uloška.

• Skinite vanjski zatvarač igle i sačuvajte ga.

• Skinite i bacite unutarnji zatvarač igle.

Prilikom pričvršćivanja igle može iscuriti nekoliko kapljica lijeka. To je normalno.

G: Provjera protoka

Nakon umetanja novog uloška i prije prve injekcije s novim uloškom potrebno je provjeriti protok i testirati brizgalicu.

• Okrećite kotačić za doziranje u smjeru kazaljke na satu sve dok se u prozorčiću za prikaz doze ne pojavi znak kapljice. Uvjerite se da su dvije pokazne linije poravnate. Tijekom namještanja doze čuje se škljocanje, a brizgalica pruža primjetan otpor.

• Držite brizgalicu s iglom usmjerenom prema gore.

• Pritisnite potisni gumb do kraja. Držite ga pritisnutim sve dok se pokazivač doze ne vrati u početni položaj. Iz vrha igle mora iscuriti nekoliko kapljica lijeka.

Ako ne iscuri nijedna kapljica lijeka, ponavljajte korak G sve dok ne vidite nekoliko kapljica. Nemojte ponoviti korak G više od četiri puta, već slijedite upute u dijelu ‘Rješavanje problema’ na poleđini ove upute.

Primjena lijeka uz pomoć brizgalice Terrosa Pen

Temeljito operite ruke sapunom da biste minimizirali rizik od infekcije.

Pripremite:

 • brizgalicu Terrosa Pen s umetnutim uloškom
 • iglu kompatibilnu s brizgalicom
 • neprobojan spremnik za odlaganje oštrih predmeta za iskorištene igle

Nemojte upotrijebiti brizgalicu ako je tekućina u ulošku zamućena, ako je promijenila boju ili ako sadrži čestice.

Pročitajte zasebnu uputu o lijeku za Terrosa uloške.

1. Pričvrstite iglu na brizgalicu

Upotrijebite novu iglu za svaku injekciju. Nemojte upotrijebiti iglu ako je pakiranje oštećeno ili ako ga niste Vi otvorili.

Napomena: Iglu ne morate mijenjati ako brizgalicu koristite odmah nakon pripreme. U tom slučaju prijeđite na korak ‘2. Namještanje doze i injiciranje’.

• Skinite odstranjivu foliju.

• Navijte iglu brizgalice na držač uloška okrećući je u smjeru kazaljke na satu. Uvjerite se da je igla brizgalice pravilno postavljena i čvrsto spojena s držačem uloška.

• Skinite vanjski zatvarač igle i sačuvajte ga.

• Skinite i bacite unutarnji zatvarač igle.

Prilikom pričvršćivanja igle može iscuriti nekoliko kapljica lijeka. To je normalno.

2. Namještanje doze i injiciranje

Upozorenje: Uvjerite se da primjenjujete odgovarajući lijek. Provjerite naljepnicu uloška prije umetanja u držač uloška.

• Da biste namjestili fiksnu dnevnu dozu od 80 mikrolitara, okrećite kotačić za doziranje u smjeru kazaljke na satu sve dok se ne zaustavi i više se ne može okretati. Uvjerite se da je u prozorčiću prikazan znak strelice i da je poravnat s pokaznom linijom. Tijekom namještanja doze čuje se škljocanje, a brizgalica pruža primjetan otpor. Nemojte pokušavati na silu dalje okretati kotačić za doziranje.

Napomena: Ako uložak sadrži manje od 80 mikrolitara lijeka, kotačić za doziranje ne može se okrenuti u smjeru kazaljke na satu sve do prikaza znaka strelice. U tom slučaju skinite iglu s brizgalice, zamijenite uložak i provjerite protok slijedeći korake za pripremu brizgalice.

• Odaberite odgovarajuće mjesto za injiciranje i pripremite kožu prema uputama liječnika. Palcem i kažiprstom nježno uhvatite nabor kože. Nježno ubodite iglu ravno u kožu, kao što je prikazano na slici.

Upozorenje: Pazite da se igla ne savije ili slomi. Nemojte naginjati brizgalicu nakon što iglu ubodete u kožu. Naginjanje brizgalice može dovesti do savijanja ili lomljenja igle. Slomljena igla može se zaglaviti u koži. Odmah se obratite liječniku ako Vam se slomljena igla zaglavi u koži.

• Pritisnite potisni gumb i držite ga pritisnutim sve dok se pokazivač doze ne vrati u početni položaj. Zadržite iglu u kožnom naboru još 6 sekundi.

• Polako izvucite iglu iz kože. Provjerite je li prozorčić u početnom položaju kako biste bili sigurni da ste injicirali cijelu dozu.

3. Uklanjanje igle s brizgalice

• Pažljivo stavite vanjski zatvarač na iglu brizgalice.

• Navijte zatvarač igle u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da biste skinuli iglu s brizgalice. Zbrinite je na odgovarajući način, primjerice u neprobojan spremnik za odlaganje oštrih predmeta.

4. Pričvrstite zatvarač brizgalice natrag na brizgalicu

• Nemojte vaditi uložak iz brizgalice Terrosa Pen sve dok se ne isprazni.

• Nakon svake uporabe pričvrstite zatvarač brizgalice natrag na brizgalicu.

• Odmah nakon uporabe vratite brizgalicu Terrosa Pen s umetnutim uloškom u hladnjak, na temperaturu između 2 i 8 °C.

Napomena za zdravstvene radnike

Umjesto uputa o rukovanju i zbrinjavaju igala mogu se primjenjivati lokalni propisi te važeći protokoli za ustanove i zdravstvene radnike.

Dodatne informacije

Ova brizgalica za višekratnu uporabu namijenjena je za jednostavnu primjenu fiksnih doza lijeka Terrosa za liječenje osteoporoze. Jedan uložak s lijekom Terrosa sadrži 28 fiksnih doza od 80 mikrolitara lijeka Terrosa.
Brizgalicu Terrosa Pen koristite isključivo prema uputama liječnika te u skladu s ovim uputama za uporabu i uputom o lijeku Terrosa.
Brizgalicu Terrosa Pen mogu primjenjivati samostalno bolesnici u dobi od 18 i više godina ili im je mogu primijeniti zdravstveni radnici ili treće osobe, primjerice odrasli srodnici.
Brizgalicu Terrosa Pen ne smiju primjenjivati slijepi ni slabovidni bolesnici bez pomoći pravilno obučene i tjelesno sposobne osobe. Obratite se liječniku ako imate poteškoća sa sluhom ili rukovanjem brizgalicom.

Igle za brizgalicu namijenjene su isključivo za jednokratnu uporabu, a uložak s lijekom Terrosa smije koristiti samo jedna osoba.

Čuvanje i održavanje brizgalice Terrosa Pen

• Pažljivo rukujte brizgalicom. Pazite da Vam brizgalica ne padne i da njome ne udarite o tvrdu površinu. Zaštitite je od vode, prašine i vlage.
• Za čišćenje brizgalice Terrosa Pen dovoljna je vlažna krpa. Nemojte koristiti alkohol ni druga otapala ili sredstva za čišćenje. Nikada nemojte brizgalicu Terrosa Pen uranjati u vodu jer biste je mogli oštetiti.
• Nemojte upotrijebiti brizgalicu Terrosa Pen ako je oštećena ili ako imate bilo kakve sumnje u njezin ispravan rad.
• Brizgalice Terrosa Pen s umetnutim uloškom moraju se prevoziti i čuvati na temperaturama navedenima u uputi o lijeku Terrosa, koja dolazi zasebno.
• Čuvajte brizgalicu Terrosa Pen, uloške i igle izvan dohvata djece.
• Nemojte čuvati brizgalicu Terrosa Pen s pričvršćenom iglom, jer bi se u ulošku mogli pojaviti mjehurići zraka.

Zbrinjavanje brizgalice Terrosa Pen i iskorištenog pomoćnog pribora

Rok trajanja brizgalice Terrosa Pen je dvije godine. Prije odlaganja brizgalice Terrosa Pen uvijek skinite iglu i izvadite uložak. Igle i iskorišteni ulošci moraju se zbrinuti zasebno i na siguran način. Brizgalicu Terrosa Pen možete zbrinuti prema uputama lokalnih nadležnih tijela.

Upozorenja

Slijedite upute navedene u ovim uputama za uporabu. Ako ne budete slijedili upute, postoji rizik od primjene pogrešnog lijeka ili pogrešne doze te prijenosa bolesti ili infekcije. U slučaju bilo kakvih zdravstvenih tegoba odmah zatražite savjet liječnika.

Rješavanje problema

Ako imate bilo kakvih problema s uporabom brizgalice Terrosa Pen, slijedite upute u tablici:

Problem Rješenje
1. U ulošku se vide mjehurići zraka. Mjehurić zraka neće utjecati na dozu niti Vam naškoditi.
2. Ne mogu pričvrstiti iglu. Upotrijebite drugu iglu.
3. Igla je slomljena/savijena/zakrivljena. Upotrijebite drugu iglu.
4. Tijekom namještanja doze ne čuje se škljocanje. Nemojte upotrijebiti tu brizgalicu.
5. Tijekom pripreme brizgalice (korak ‘G: Provjera protoka’) iz igle ne izlazi lijek. Zamijenite iglu i ponovite postupak provjere protoka kako je opisano u dijelovima o pripremi brizgalice ‘F’ i ‘G’.
Ako iz igle i dalje ne izlazi lijek, nemojte upotrijebiti tu brizgalicu.
6. Kotačić za doziranje ne može se okrenuti u smjeru kazaljke na satu do znaka strelice. U ulošku je ostalo manje od 80 mikrolitara lijeka Terrosa. Zamijenite uložak i iglu brizgalice te provjerite protok u skladu s uputama za pripremu brizgalice.
7. Prozorčić se nije vratio u početni položaj nakon injekcije. Nemojte ponoviti injekciju istoga dana.
Sljedeći dan upotrijebite novu iglu za injiciranje lijeka.
Namjestite dozu i injicirajte lijek kako je opisano u dijelu ‘2. Namještanje doze i injiciranje’.
Ako se prozorčić ponovno ne vrati u početni položaj nakon injekcije, nemojte upotrijebiti tu brizgalicu.
8. Iz brizgalice curi lijek. Nemojte upotrijebiti tu brizgalicu.
9. Nehotično sam okrenu/la kotačić za doziranje u smjeru kazaljke na satu nakon injekcije. Kako da vratim kotačić za doziranje u početni položaj? Nemojte pritiskati potisni gumb. Jednostavno okrenite kotačić za doziranje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i tako ga vratite u početni položaj.