Terrosa Pen

VIDEO

INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Terrosa 20 mikrogram/80 mikroliter injektionsv√¶ske, opl√łsning
teriparatid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indl√¶gssedlen. Du kan f√• brug for at l√¶se den igen.
 • Sp√łrg l√¶gen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • L√¶gen har ordineret dette l√¶gemiddel til dig personligt. Lad derfor v√¶re med at give l√¶gemidlet til andre. Det kan v√¶re skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt l√¶gen eller apotekspersonalet, hvis du f√•r bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er n√¶vnt  i denne indl√¶gsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, f√łr du begynder at bruge Terrosa
 3. Sådan skal du bruge Terrosa
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsst√łrrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Terrosa indeholder det aktive stof teriparatid, som anvendes til at styrke knoglerne og mindske risikoen for knoglebrud ved at fremme knogledannelse.

Terrosa anvendes til behandling af knoglesk√łrhed hos voksne. Knoglesk√łrhed er en sygdom, der g√łr dine knogler tynde og skr√łbelige. Sygdommen er is√¶r almindelig hos kvinder efter overgangsalderen, men den kan ogs√• forekomme hos m√¶nd. Knoglesk√łrhed er ogs√• almindeligt forekommende hos patienter, der f√•r l√¶gemidler, som kaldes binyrebarkhormoner.

2. Det skal du vide, f√łr de begynder at bruge Terrosa

Brug ikke Terrosa

 • hvis du er allergisk over for teriparatid eller et af de √łvrige indholdsstoffer i dette l√¶gemiddel (angivet i punkt 6).
 • hvis du har forh√łjede niveauer af calcium (kalk) i blodet (eksisterende hyperkalc√¶mi).
 • hvis du har alvorlige nyreproblemer.
 • hvis du har haft knoglecancer, eller hvis en anden cancer har spredt sig til knoglerne (metastaser).
 • hvis du har andre knoglesygdomme. Fort√¶l det til l√¶gen, hvis du har en knoglesygdom.
 • hvis du har et uforklarligt h√łjt niveau i blodet af et bestemt enzym (basisk fosfatase), hvilket betyder, at du kan have Pagets sygdom (en sygdom med unormale knogleforandringer). Sp√łrg din l√¶ge, hvis der er noget, du er i tvivl om.
 • hvis du har f√•et str√•lebehandling, som p√•virker dine knogler.
 • hvis du er gravid eller ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Terrosa kan √łge calcium (kalk) i blodet eller urinen.
Kontakt l√¶gen, f√łr eller mens du tager Terrosa:

 • Hvis du lider af vedvarende kvalme, opkastning, forstoppelse, nedsat energi eller muskelsvaghed. Dette kan v√¶re tegn p√•, der er for meget kalk i dit blod.
 • Hvis du lider af nyresten eller har haft nyresten.
 • Hvis du har nyreproblemer (moderat nedsat nyrefunktion).

Nogle patienter oplever svimmelhed eller hjertebanken efter de f√łrste indspr√łjtninger med Terrosa. N√•r du tager de f√łrste doser af Terrosa, s√• g√łr det et sted, hvor du har mulighed for at sidde eller ligge ned, hvis du skulle blive svimmel.

Den anbefalede behandlingstid p√• 24 m√•neder b√łr ikke overskrides.

Inden en cylinderampul s√¶ttes i Terrosa Pen, skal du skrive cylinderampullens batchnummer (lot-nummer) og den f√łrste injektionsdato ned p√• cylinderampullens ydre karton og angive denne information ved rapportering af eventuelle bivirkninger.

Terrosa må ikke bruges af patienter, der stadig vokser.

B√łrn og unge

Terrosa m√• ikke bruges til b√łrn og unge (under 18 √•r).

Brug af andre lægemidler sammen med Terrosa

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at brug andre lægemidler.
Det er vigtigt, da nogle lægemidler (f.eks. digoxin/digitalis, et lægemiddel til behandling af hjertesygdomme) kan påvirke teriparatid.

Graviditet og amning

Du m√• ikke anvende Terrosa, hvis du er gravid eller ammer. Hvis du er kvinde i den f√łdedygtige alder, skal du anvende sikre pr√¶ventionsmetoder, n√•r du bruger Terrosa. Hvis du bliver gravid, mens du bruger Terrosa, skal behandlingen med Terrosa oph√łre. Sp√łrg din l√¶ge eller apotekspersonalet til r√•ds, inden du tager dette l√¶gemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle patienter kan f√łle sig svimle efter en indspr√łjtning med Terrosa. Hvis du f√łler dig svimmel, m√• du ikke k√łre bil eller betjene v√¶rkt√łj eller maskiner, f√łr du har det bedre.

Terrosa indeholder natrium

Dette l√¶gemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det v√¶sentlige ‚ÄĚnatriumfrit‚ÄĚ.

3. Sådan skal du bruge Terrosa

Brug altid l√¶gemidlet n√łjagtigt efter l√¶gens anvisning. Er du i tvivl, s√• sp√łrg l√¶gen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er 20 mikrogram (svarende til 80 mikroliter) √©n gang om dagen, som gives som indspr√łjtning under huden (subkutan injektion) i l√•ret eller maven.

Som en hj√¶lp til at huske at tage l√¶gemidlet, b√łr du tage indspr√łjtningen p√• omtrent samme tidspunkt hver dag. Terrosa kan indspr√łjtes i forbindelse med m√•ltider. Du skal tage Terrosa hver dag i s√• lang tid, som din l√¶ge har udskrevet det til dig. Den totale behandlingstid med Terrosa b√łr ikke overskride 24 m√•neder. Du b√łr ikke f√• mere end √©n behandlingskur p√• 24 m√•neder i din levetid.

Din læge vil muligvis anbefale, at du anvender Terrosa sammen med calcium (kalk) og D-vitamin. Din læge vil fortælle dig, hvor meget du skal tage hver dag.

Terrosa kan gives med eller uden mad.

Terrosa cylinderampuller er kun beregnet til brug med den genanvendelige Terrosa flerdosispen og kompatible penkanyler. Pennen og kanylerne f√łlger ikke med Terrosa. Ved p√•begyndelse af behandlingen skal der dog anvendes en pakke med cylinderampul og pen, der indeholder en indre karton med en Terrosa cylinderampul og en indre karton med en Terrosa Pen.
Pennen kan bruges med kanyler udviklet i overensstemmelse med ISO-standarden for penkanyler, der måler mellem 29 G og 31 G (diameter: 0,25-0,33 mm) og har en længde på mellem 5 mm og 12,7 mm, udelukkende til subkutan injektion.

S√¶t cylinderampullen i pennen inden f√łrste brug. For korrekt brug af dette l√¶gemiddel er det meget vigtigt, at du n√łje f√łlger den brugsanvisning, der f√łlger med pennen.

Brug en ny kanyle til hver injektion for at forhindre kontaminering, og bortskaf kanylen på sikker vis efter brug.
Opbevar aldrig pennen med påsat kanyle.
Del aldrig pennen med andre.
Brug ikke Terrosa Pen til injektion af andre lægemidler (f.eks. insulin).
Pennen er udelukkende tilpasset til brug med Terrosa.
Cylinderampullen må ikke fyldes op igen.
Overf√łr ikke l√¶gemidlet til en injektionsspr√łjte.

Du skal indspr√łjte Terrosa umiddelbart efter, at du har taget pennen med isat cylinderampul ud af k√łleskabet. L√¶g pennen med cylinderampullen isat tilbage i k√łleskabet umiddelbart efter brug. Tag ikke cylinderampullen ud af pennen efter hver brug. Opbevar den i cylinderampulholderen under hele behandlingsperioden p√• 28 dage.

Klarg√łring af pennen til brug

 • L√¶s altid brugsanvisningen til Terrosa Pen, som f√łlger med i pennens karton, for at garantere korrekt administration af Terrosa.
 • Vask h√¶nderne inden h√•ndtering af cylinderampullen eller pennen.
 • Tjek udl√łbsdatoen p√• cylinderampullens etiket, inden cylinderampullen s√¶ttes i pennen. S√łrg for, at der er mindst 28 dage tilbage inden udl√łbsdatoen. S√¶t cylinderampullen i pennen inden den f√łrste brug, som beskrevet i brugsanvisningen til pennen. Skriv batchnummeret (lot-nummeret) p√• hver cylinderampul og den f√łrste injektionsdato ned i en kalender. Datoen for den f√łrste injektion skal desuden skrives p√• Terrosas yderpakning (se det dertil beregnede felt p√• kartonen: {F√łrste anvendelse:}).
 • Efter inds√¶ttelse af en ny cylinderampul og inden den f√łrste injektion fra denne cylinderampul, skal pennen klarg√łres i henhold til den medf√łlgende brugsanvisning. Den skal ikke klarg√łres igen efter den f√łrste dosis.

Injektion af Terrosa

 • Inden injektion af Terrosa skal huden renses p√• det tilsigtede injektionssted (l√•ret eller maven), som anvist af l√¶gen.
 • Tag forsigtigt fat i en ren hudfold, og indf√łr kanylen lige ind i huden. Tryk p√• trykknappen, og hold den nede, indtil dosisindikatoren vender tilbage til startpositionen.
 • Lad kanylen blive siddende i huden i seks sekunder efter injektion for at sikre, at du har modtaget hele dosen.
 • S√• snart injektionen er f√¶rdig, skal du s√¶tte den ydre beskyttelsesh√¶tte p√• penkanylen og skrue h√¶tten mod uret for at fjerne penkanylen. Derved forbliver den resterende Terrosa steril, og l√¶kage fra pennen forebygges. Det forhindrer desuden luft i at komme ind i cylinderampullen s√•vel som tilstopning af kanylen.
 • S√¶t h√¶tten p√• pennen igen. Lad cylinderampullen blive i pennen.

Hvis du har brugt for meget Terrosa

Hvis du ved en fejltagelse har taget mere Terrosa, end du skulle, skal du kontakte din læge eller apoteket. De forventede virkninger af en overdosis omfatter kvalme, opkastning, svimmelhed og hovedpine.

Hvis du har glemt at bruge Terrosa

Hvis du glemmer en injektion, eller ikke kan tage l√¶gemidlet p√• det s√¶dvanlige tidspunkt, skal du tage det snarest muligt samme dag. Du m√• ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag ikke mere end √©n indspr√łjtning samme dag.

Hvis du holder op med at bruge Terrosa

Hvis du overvejer at holde op med at bruge Terrosa, skal du tale med din l√¶ge om det f√łrst. Din l√¶ge kan r√•de dig og beslutte, hvor l√¶nge du skal behandles med Terrosa.

Sp√łrg l√¶gen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De mest almindelige bivirkninger er smerter i arme og ben (frekvensen er meget almindelig; kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter). Andre almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) inkluderer kvalme, hovedpine og svimmelhed. Hvis du bliver svimmel efter indspr√łjtningen, skal du s√¶tte eller l√¶gge dig ned, indtil du f√•r det bedre. Hvis du ikke f√•r det bedre, skal du kontakte l√¶gen, f√łr du forts√¶tter med behandlingen. Der er set tilf√¶lde af besvimelse efter teriparatid-behandling.

Hvis du oplever ubehag rundt om injektionsstedet, s√•som r√łdmen i huden, smerter, h√¶velser, kl√łe, bl√• m√¶rker eller mindre bl√łdninger (som kan forekomme almindeligt), skal dette aftage i l√łbet af f√• dage eller uger. I modsat fald skal du fort√¶lle det til din l√¶ge.

I sj√¶ldne tilf√¶lde (kan forekomme hos op til 1 ud af 1 000 patienter) oplever nogle patienter allergiske reaktioner i form af vejrtr√¶kningsbesv√¶r, h√¶velse af ansigtet, udsl√¶t og brystsmerter. Disse reaktioner forekommer som regel lige efter injektion. Der kan i sj√¶ldne tilf√¶lde opst√• alvorlige og potentielt livstruende allergiske reaktioner, herunder anafylaksi.

Andre bivirkninger omfatter:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

 • forh√łjelse af blodets kolesterolniveau
 • depression
 • nervesmerter i benene
 • mathedsfornemmelse
 • fornemmelse af, at alting drejer rundt
 • uregelm√¶ssig puls
 • √•nden√łd
 • √łget svedtendens
 • muskelkramper
 • nedsat energi
 • tr√¶thed
 • brystsmerter
 • lavt blodtryk
 • halsbrand (smertefuld og br√¶ndende f√łlelse bag brystbenet)
 • opkastning
 • en udposning p√• spiser√łret (hernia hiatus esophagi)
 • lav h√¶moglobin eller lavt antal af r√łde blodlegemer (blodmangel, an√¶mi)

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

 • √łget hjertefrekvens (puls)
 • unormal hjertelyd
 • stak√•ndethed
 • h√¶morroider
 • urininkontinens
 • √łget vandladningstrang
 • v√¶gtfor√łgelse
 • nyresten
 • smerter i muskler og led. Nogle patienter har haft alvorlige rygkramper eller smerter, der medf√łrte indl√¶ggelse.
 • stigning i blodets kalkindhold
 • stigning i blodets indhold af urinsyre
 • stigning i et enzym ved navn basisk fosfatase

Sj√¶ldne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1 000 patienter)

 • nedsat nyrefunktion, inklusive nyresvigt
 • h√¶velser, hovedsagelig af h√¶nder, f√łdder og ben

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, b√łr du tale med din l√¶ge eller apotekspersonalet. Dette g√¶lder ogs√• mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indl√¶gsseddel. Du eller dine p√•r√łrende kan ogs√• indberette bivirkninger direkte til L√¶gemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anf√łrt i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hj√¶lpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette l√¶gemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar l√¶gemidlet utilg√¶ngeligt for b√łrn.

Brug ikke l√¶gemidlet efter den udl√łbsdato, der st√•r p√• pakningen og pennen efter EXP. Udl√łbsdatoen er den sidste dag i den n√¶vnte m√•ned.

Opbevares i k√łleskab (2 ¬įC-8 ¬įC). M√• ikke nedfryses.
Opbevar cylinderampullen i den ydre karton for at beskytte den mod lys.

Du kan anvende Terrosa i op til 28 dage efter den f√łrste indspr√łjtning, s√• l√¶nge cylinderampullen/pennen med cylinderampullen isat opbevares i et k√łleskab (2 ¬įC til 8 ¬įC).

For at undg√•, at cylinderampullerne fryser ned, m√• de ikke l√¶gges t√¶t p√• en eventuel frostboks i k√łleskabet. Terrosa m√• ikke bruges, hvis det er eller har v√¶ret nedfrosset.

Hver cylinderampul skal bortskaffes p√• forsvarlig vis 28 dage efter f√łrste brug, ogs√• selvom den ikke er fuldst√¶ndig tom.

Terrosa indeholder en klar og farvel√łs opl√łsning. Terrosa m√• ikke anvendes, hvis opl√łsningen er uklar, farvet eller indeholder partikler.

Sp√łrg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe l√¶gemiddelrester. Af hensyn til milj√łet m√• du ikke smide l√¶gemiddelrester i afl√łbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsst√łrrelser og yderligere oplysninger

Terrosa indeholder:

 • Aktivt stof: teriparatid. Hver dosis p√• 80 mikroliter indeholder 20 mikrogram teriparatid. En cylinderampul med 2,4 ml indeholder 600 mikrogram teriparatid (svarende til 250 mikrogram per ml).
 • √ėvrige indholdsstoffer: eddikesyre; koncentreret, mannitol, metacresol, natriumacetattrihydrat, saltsyre (til pH-justering), natriumhydroxid (til pH-justering), vand til injektionsv√¶sker (se punkt 2 ‚ÄĚTerrosa indeholder natrium‚ÄĚ).

Udseende og pakningsst√łrrelser

Terrosa er en farvel√łs og klar injektionsv√¶ske, opl√łsning (injektion). Det f√•s i en cylinderampul. Hver cylinderampul indeholder 2,4 ml opl√łsning, svarende til 28 doser.

Pakningsst√łrrelser: 1 cylinderampul eller 3 cylinderampuller pakket i en plastbakke forseglet med et foliel√•g og pakket i en karton.
Terrosa-pakke med cylinderampul og pen: 1 Terrosa cylinderampul pakket i en plastbakke forseglet med et folielåg og pakket i en indre karton og 1 Terrosa Pen pakket i en indre karton.

Ikke alle pakningsst√łrrelser er n√łdvendigvis markedsf√łrt.

Indehaver af markedsf√łringstilladelsen og fremstiller

Gedeon Richter Plc.
Gy√∂mrŇĎi √ļt 19-21.
1103 Budapest
Ungarn

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Detaljeret information om produktet kan ogs√• f√•s ved at scanne QR-koden angivet nedenfor eller p√• yderpakningen med en smartphone. De samme oplysninger kan desuden findes p√• den f√łlgende URL: www.terrosapatient.com

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu

Brugsanvisning

Terrosa Pen

Genanvendelig injektionspen, der skal anvendes med Terrosa-cylinderampuller til subkutane injektioner

F√łlg altid vejledningen nedenfor og p√• bagsiden, n√•r du bruger Terrosa Pen.

Terrosa Pendele

Klarg√łring af pennen ‚Äď F√łrste brug/udskiftning af cylinderampuller

Not√©r den f√łrste injektionsdato for hver ny cylinderampul. P√• denne m√•de vil du vide, hvorn√•r de 28 daglige doser pr. cylinderampul er brugt (se punkt 2 ‚ÄĚAdvarsler og forsigtighedsregler‚ÄĚ og punkt  3 ‚ÄĚKlarg√łring af pennen til brug‚ÄĚ i indl√¶gssedlen til Terrosa.
F√łlg vejledningen, hver gang du inds√¶tter en ny Terrosa-cylinderampul i din Terrosa Pen. Gentag ikke dette f√łr hver daglige injektion, da du ellers ikke vil have nok Terrosa til 28 dage.
Læs indlægssedlen til Terrosa-cylinderampullen, der leveres separat.

A: Fjern pennens hætte.

B: Fjern cylinderampulholderen ved at dreje den (bajonetkobling).

C: Fjern den tomme cylinderampul, hvis den skal udskiftes. Inds√¶t en ny Terrosa-cylinderampul i holderen med den b√łlgeformede metalh√¶tte p√• cylinderampullen f√łrst.

D:Skub forsigtigt stangen med gevind tilbage med din finger i en lige linje, s√• langt som den kan komme. Dette er ikke n√łdvendigt, n√•r stangen allerede sidder i startpositionen, f.eks. ved allerf√łrste brug. Stangen med gevind kan ikke skubbes helt tilbage til pennens kabinet.

E:Sæt cylinderampulholderen fast til kabinettet ved at dreje den 90 grader, indtil den stopper.

F: Fastg√łr en ny kanyle i pennen s√•ledes:

‚ÄĘ Tr√¶k folien af.

 • Skru penkanylen p√• cylinderampulholderen ved at dreje den med uret. S√łrg for, at penkanylen sidder korrekt fast og stramt p√• cylinderampulholderen.
 • Fjern den ydre kanyleh√¶tte, og gem den.
 • Fjern den indre kanyleh√¶tte, og bortskaf den.

Det kan ske, at nogle dråber slipper ud, mens du sætter kanylen fast. Dette er helt normalt.

G: Klarg√łring

Pennen skal klarg√łres og afpr√łves, n√•r der er sat en ny cylinderampul i og inden den f√łrste injektion fra hver cylinderampul.

 • Drej doseringsknappen med uret, indtil du ser et dr√•besymbol p√• doseringsdisplayet. S√łrg for, at de to indikatorstriber flugter. Under justering af dosen afgiver pennen et h√łrbart klik og en m√¶rkbar modstand.
 • Hold pennen med kanylen pegende opad.
 • Tryk trykknappen helt ind. Hold den inde, indtil dosisindikationen er vendt tilbage til startpositionen.

Der skal afgives nogle dråber lægemiddel fra kanylens spids.

Hvis der ikke fremkommer nogen dr√•ber, skal du gentage trin G, indtil du ser nogle dr√•ber. Gentag ikke trin G mere end fire gange, men f√łlg anvisningerne i afsnittet Fejlfinding p√• bagsiden.

Administration ved hjælp af Terrosa Pen

Vask dine hænder grundigt med sæbe for at minimere risikoen for infektion.

S√łrg for at have f√łlgende klar:

 • Din Terrosa Pen med indsat cylinderampul
 • En kompatibel kanyle til pennen
 • En beholder til skarpe genstande til de brugte kanyler.

Brug ikke pennen, hvis cylinderampullen er uklar, misfarvet eller indeholder partikler.

Læs indlægssedlen til Terrosa-cylinderampullen, der leveres separat.

1. Sæt penkanylen fast

Brug en ny kanyle til hver injektion. Brug ikke penkanylen, hvis emballagen er beskadiget eller ikke er åbnet af dig selv.

Bem√¶rk: Der er ingen grund til at udskifte kanylen, n√•r du bruger den direkte efter klarg√łring afpennen. I dette tilf√¶lde skal du forts√¶tte til trin ‚Äú2. Indstilling af dosis og injektion‚ÄĚ.

 • Tr√¶k folien af.
 • Skru penkanylen p√• ampulholderen ved at dreje den med uret. S√łrg for, at penkanylen sidder korrekt fast og stramt p√• cylinderampulholderen.
 • Fjern den ydre kanyleh√¶tte, og gem den.
 • Fjern den indre kanyleh√¶tte, og bortskaf den.

Det kan ske, at nogle dråber slipper ud, mens du sætter kanylen fast. Dette er helt normalt.

2. Indstilling af dosis og injektion

Advarsel: S√łrg for, at du bruger det korrekte l√¶gemiddel. Tjek cylinderampullens etiket, inden den inds√¶ttes i cylinderampulholderen.

 • For at indstille den faste daglige dosis p√• 80 mikroliter skal du dreje doseringsknappen med uret, indtil den stopper og ikke kan drejes yderligere. S√łrg for, at displayet viser en pil, og at den flugter med indikatorstriben. Under justering af dosen afgiver pennen et h√łrbart klik og en m√¶rkbar modstand. Fors√łg ikke at tvinge doseringsknappen videre.

Bem√¶rk: Hvis cylinderampullen indeholder mindre end 80 mikroliter, kan doseringsknappen ikkedrejes med uret op til pilen. I dette tilf√¶lde skal du fjerne penkanylen, udskifte cylinderampullen og forts√¶tte med klarg√łring i henhold til trinnene for klarg√łring af pennen.

 • V√¶lg et egnet injektionssted, og klarg√łr din hud, som din l√¶ge har anbefalet. Hold forsigtigt en hudfold mellem tommel- og pegefinger. Inds√¶t kanylen lige og forsigtigt i huden, som vist i illustrationen.

Advarsel: Undg√•, at penkanylen b√łjer eller kn√¶kker. Vip ikke pennen, n√•r kanylen er blevet indf√łrt ihuden. Vipning af pennen kan medf√łre, at kanylen b√łjer eller kn√¶kker. Kn√¶kkede kanyler kan sidde fast i huden. Kontakt straks l√¶gen, hvis der sidder en kn√¶kket kanyle fast i huden.

 • Tryk p√• trykknappen, indtil dosisindikationen er vendt tilbage til startpositionen. Hold kanylen inde i hudfolden i yderligere 6 sekunder.
 • Tr√¶k langsomt pennen ud. Kontroll√©r, om displayet er i startpositionen for at sikre, at den fulde dosis er blevet injiceret.

3. Fjernelse af penkanylen

‚ÄĘ S√¶t forsigtigt den ydre kanyleh√¶tte fast p√• penkanylen.

 • Skru kanyleh√¶tten mod uret for at fjerne penkanylen. Bortskaf den korrekt, f.eks. i en beholder beregnet til skarpe genstande.

4. Sæt pennens hætte på igen

 • Fjern ikke cylinderampullen fra Terrosa Pen, f√łr den er tom.
 • S√¶t pennens h√¶tte p√• igen efter hver brug.
 • S√¶t Terrosa Pen med indsat cylinderampul tilbage i k√łleskabet mellem 2 og 8 ¬įC √łjeblikkeligt efter brug.

Bemærkning til sundhedspersonale

Lokale, sundhedsprofessionelle eller institutionelle politikker kan erstatte anvisningerne angående håndtering og bortskaffelse af kanylen.

Yderligere oplysninger

Den genanvendelige pen med faste doser er beregnet til let administration af Terrosa til behandling af osteoporose. Hver Terrosa cylinderampul indeholder 28 faste doser à 80 mikroliter Terrosa.

Brug kun din Terrosa Pen, som anvist af din læge, i denne brugsanvisning og i indlægssedlen til Terrosa.

Terrosa Pen kan bruges af patienter over 18 år, der injicerer sig selv, af sundhedspersoner og af tredjeparter såsom voksne familiemedlemmer.

Terrosa Pen m√• ikke bruges af blinde eller synsh√¶mmede patienter uden hj√¶lp fra en opl√¶rt og rask person. Kontakt din l√¶ge i tilf√¶lde af h√łrelses- eller h√•ndteringsproblemer.

Penkanylerne må kun bruges én gang, og Terrosa-cylinderampullen må kun bruges af én person.

Opbevaring og vedligeholdelse af Terrosa Pen

 • H√•ndter din pen forsigtigt. Undg√• at tabe pennen og at lade den ramme ind i h√•rde overflader. Beskyt den mod vand, st√łv og fugt.
 • En fugtig klud er nok til at reng√łre Terrosa Pen. Brug ikke alkohol, andre opl√łsningsmidler eller reng√łringsmidler. Neds√¶nk aldrig Terrosa Pen i vand, da dette kan beskadige den.
 • Brug ikke din Terrosa Pen, hvis den er beskadiget, eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt den fungerer korrekt.
 • Transporter og opbevar Terrosa Pen med isat cylinderampul ved temperaturerne angivet i indl√¶gssedlen for Terrosa, som leveres separat.
 • Opbevar din Terrosa Pen, cylinderampuller og penkanyler utilg√¶ngeligt for b√łrn.
 • Opbevar ikke Terrosa Pen med en isat kanyle, da dette kan medf√łre, at der dannes luftbobler i cylinderampullen.

Bortskaffelse af Terrosa Pen og brugt tilbeh√łr

Terrosa Pen har en levetid p√• to √•r. F√łr du bortskaffer Terrosa Pen, skal du altid fjerne penkanylen og cylinderampullen. Kanyler og brugte cylinderampuller skal bortskaffes sikkert og separat. Terrosa Pen kan bortskaffes i henhold til de lokale myndigheders anvisninger.

Advarsler

F√łlg instruktionerne i denne brugsvejledning. Hvis instruktionerne ikke f√łlges, er der risiko for forkert medicinering, un√łjagtig dosering, overf√łrsel af sygdomme eller infektion. S√łg straks l√¶gehj√¶lp, hvis du har bekymringer relateret til dit helbred.

Fejlfinding
F√łlg instruktionerne i tabellen, hvis du har sp√łrgsm√•l ang√•ende brugen af Terrosa Pen:

Sp√łrgsm√•lSvar
1. Der ses sm√• luftbobler i cylinderampullen. En lille luftboble vil ikke p√•virke dosen eller medf√łre skade.
2. Kanylen kan ikke sættes fast.Brug en anden kanyle i stedet.
3. kanylen er √łdelagt/b√łjet/kn√¶kketBrug en anden kanyle i stedet.
4. Pennen afgiver ikke et h√łrbart signal under justering af dosen.Brug ikke denne pen.
5. Der kommer ikke noget l√¶gemiddel ud af kanylen under klarg√łringstrinnet ‚ÄúG: Klarg√łring‚ÄĚ.Udskift kanylen, og gentag klarg√łringen som beskrevet i klarg√łringsafsnit ‚ÄúF‚ÄĚ og ‚ÄúG‚ÄĚ.
Brug ikke denne pen, hvis der stadig ikke kommer lægemiddel ud.
6. Doseringsknappen kan ikke drejes med uret op til pilen.M√¶ngden af Terrosa, der er tilbage i cylinderampullen, er mindre end 80 mikroliter. Udskift cylinderampullen og penkanylen, og klarg√łr i henhold til anvisningerne for klarg√łring af pennen.
7. Displayet venter ikke tilbage til startpositionen efter injektion.Gentag ikke injektionen på den samme dag.
Brug en ny kanyle til din injektion næste dag.
Indstil dosen, og gennemf√łr injektionen som beskrevet i afsnit ‚Äú2. Indstilling af dosis og injektion‚ÄĚ.
Brug ikke denne pen, hvis displayet stadig ikke vender tilbage til startpositionen efter injektionen.
8. Der observeres spild fra pennen.Brug ikke denne pen.
9. Doseringsknappen drejede ufors√¶tligt med uret efter udf√łrelse af injektionen.
Hvordan nulstiller jeg doseringsknappen til startpositionen?
Tryk ikke på trykknappen. Nulstil pennen ved ganske enkelt at dreje doseringsknappen mod uret til startpositionen.